Dinsdag 13 september vindt het Commissiedebat Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) plaats. Namens de gezamenlijke provincies en gemeenten brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.