Over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving onder de Omgevingswet zijn de afgelopen periode verschillende webcolleges en webinars gemaakt. Deze webcolleges en webinar kunnen u verder op weg helpen bij de implementatie van de Omgevingswet. 

Op deze pagina vindt u alle webcolleges en webinars en bijbehordende informatie over VTH terug. 

Webcolleges - Self-assessment VTH 

Het VTH self-assessment bestaat uit vier webcolleges. De vier webcolleges gaan ieder in op een specifiek onderwerp van het self-assessment. Beginnend bij een webcollege over het self-assessment, doel en aanpak. Dan drie webcolleges over het toezicht en handhavingsproces, het vergunningenproces en het initiatievenproces. Bij het initiatievenproces staat de dialoog met de initiatiefnemer centraal. Het gesprek voeren met de initiatiefnemer is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Bekijk de webcolleges self-assessment VTH.

Webcollege - Omgevingswet: omgevingswaarden

In dit webcollege wordt uitgelegd wat het instrument omgevingswaarden is en vooral wat het niet is. Het doel van dit webcollege is het vergroten van expertise bij opstellers omgevingsplan (en ander regels) en bij vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. Bekijk het webcollege Omgevingswet: omgevingswaarden

Webcollege - VTH-processen en ICT inrichten

In dit webcollege gaat Alexander Hermanns in op de oefenaanpak die leidt tot een goede inrichting en toetsing van de inrichting, van VTH-processen onder de Omgevingswet. Hij licht het model van de oefenaanpak toe, door middel van voorbeelden van interbestuurlijke ketensamenwerkingen. Bekijk het webcollege VTH-processen en ICT inrichten

Webcollege - Begrip Milieubelastende activiteit

Sandra Anzion, jurist bij het programma Omgevingswet van de VNG, vertelt in dit webcollege wat het begrip milieubelastende activiteit is en hoe dit begrip in het Bal en in het omgevingsplan gebruikt gaat worden. Daarnaast wordt de vergelijking gemaakt het het huidige begrip Inrichting. Bekijk het webcollege begrip milieubelastende activiteit.

Webcollege - Bevoegd gezag, advies en instemming

Wie is bevoegd gezag bij een aanvraag omgevingsvergunning milieubelastende activiteit (mba)? Dit webcollege geeft antwoord op deze vraag. Daarnaast gaat het webcollege in op het advies mba-vergunning en advies met instemming mba-vergunning. Bekijk het webcollege bevoegd gezag, advies en instemming.

Webcollege - Meldplicht en informatieplicht bij starten activiteit

In dit webcollege worden de instrumenten meldplicht en informatieplicht uitgelegd en de verschillen hiertussen weergegeven. Daarnaast wordt vertelt wat de systematiek van deze instrumenten is. Bekijk het webcollege meldplicht en informatieplicht bij starten activiteit.

Webcollege - Procedure en vooroverleg

In dit webcollege vertelt Gijs van Luyn, van het Informatiepunt Omgevingswet, iets over de procedures die gelden voor het verlenen van een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet. Hij heeft het over het vooroverleg, participatie, de aanvraag; los of gelijktijdig, de procedures; regulier en uitgebreid en de coördinatieregeling. Bekijk het webcollege procedure en vooroverleg.

Webcollege - Wijzigen, intrekken, actualiseren en revisie omgevingsvergunning

Het doel van dit webcollege is uitleggen wat er op hoofdlijnen geldt wat betreft wijzigen, intrekken, actualiseren van omgevingsvergunningen. Daarnaast gaat het webcollege in op wat er gaat veranderen voor revisievergunning. Bekijk het webcollege wijzigen, intrekken, actualiseren en revisie omgevingsvergunning.

Webinar - Toezicht en handhaving door gemeenten en omgevingsdiensten

In dit webinar neemt Patricia Palmen, coördinator implementatie VTH Omgevingswet bij VNG, u mee in wat de Omgevingswet betekent voor toezicht en handhaving door gemeenten en omgevingsdiensten. De veranderingen worden op hoofdlijnen doorgenomen aan de hand van 'de schijf van vijf', afgewisseld door vraaggesprekken met vertegenwoordigers van gemeenten en een omgevingsdienst. Er wordt ingegaan op de dienstverlening: wat betekent de Omgevingswet voor de rol van de toezichthouder, ook in relatie tot de vergunningverlener? En wat betekent dit voor de houding? Ook wordt gesproken over de rol van VTH binnen de beleidscyclus en in relatie tot kerninstrumenten zoals het omgevingsplan. En wat betekent de Omgevingswet voor omgevingsdiensten? Bekijk het webinar toezicht en handhaving door gemeenten en omgevingsdiensten

Webinar - Omgevingswet en het VTH-proces 

Het webinar helpt u op weg bij de implementatie van de Omgevingswet voor het onderdeel vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) binnen gemeenten. Aan de hand van voorbeelden en praktische tips nemen wij u mee in de keuzes die u als gemeente kunt maken om op tijd klaar te zijn. Bekijk het webinar Omgevingswet en het VTH-proces

Meer Omgevingswet webcolleges en webinars

Ook over het omgevingsplan, het DSO en toepasbare regels, strategie bepalen, financiën, dienstverlening en (werkende) processen en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn webcolleges en webinars gemaakt en terug te kijken.