Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2021

Het VTH self-assessment bestaat uit vier webcolleges. De vier webcolleges gaan ieder in op een specifiek onderwerp van het self-assessment. Beginnend bij een webcollege over het self-assessment, doel en aanpak. Dan drie webcolleges over het toezicht en handhavingsproces, het vergunningenproces en het initiatievenproces. Bij het initiatievenproces staat de dialoog met de initiatiefnemer centraal. Het gesprek voeren met de initiatiefnemer is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet.

Hieronder vindt u per webcollege onderwerp de benodigde informatie en presentatie.

Inleiding self-assessment

Self-assessment toezicht en handhavingsproces

Self-assessment vergunningenproces

Self-assessment initiatievenproces

Meer informatie