VNG Realisatie stelt in opdracht van de VNG een Impactanalyse op in verband met de gevolgen van de Europese Open Data Richtlijn. Aanleiding daartoe vormt de implementatie van de richtlijn in de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) medio 2020.
VNG Academie organiseert samen met A&O fonds Gemeenten het regionale leernetwerk ‘Samenwerken en de Omgevingswet’. Hierin ontdekt u samen met vakgenoten wat de Omgevingswet betekent voor de manier van werken en samenwerken op verschillende niveaus. Dit leernetwerk start op 11 februari.
Meer dan 650 mensen bezochten gisteren de laatste DSO-dag van 2019. Het Omgevingsloket is zover voltooid dat gemeenten, andere overheden en leveranciers ermee aan de slag kunnen. Dat wil zeggen: aansluiten, vullen met (toepasbare) regels en omgevingsdocumenten en oefenen.
VNG heeft gemeentelijke processen die het meest door de Omgevingswet worden geraakt, uitgewerkt in een model voor Werkende Processen. Gemeenten kunnen met dit model hun eigen proces inrichten en bepalen wat er nog nodig is om het werkend te krijgen. De werkende processen zijn beschikbaar in een toolkit.
Een gestroomlijnd proces bij vergunningverlening, participatie, integraal weken: daar heb je de Omgevingswet niet voor nodig. 'Doet u dat dan ook?'