Om de gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij de implementatie van werkende processen en de bijbehorende digitale ondersteuning verzorgt de VNG de werkplaats VTH. Daarin kunnen gemeenten en omgevingsdiensten verschillende sessies volgen en informatie vinden ter ondersteuning van de nieuwe manier van werken. Een daarvan is het VTH Self-assessment.

Gemeenten en omgevingsdiensten bereiden hun organisaties voor op de komst van de Omgevingswet. Zijn uw VTH-processen goed ingericht? Welke acties moeten nog opgepakt worden om startklaar te zijn?

Het is voor elke gemeente mogelijk om begeleid door de VNG één van de werkprocessen met het eigen projectteam te doorlopen. Tijdens deze sessie doorloopt de trainer van VNG met het team stap-voor-stap één van de drie processen (initiatieven, behandelen, of toezicht en handhaving). Door de kritische en objectieve vragen komen de aandachtspunten in de gemeente of bij de omgevingsdienst aan het licht. In de top-25 zijn de meest voorkomende vragen al geformuleerd.

Het resultaat van deze sessie is dat het gemeentelijk projectteam een gedeeld beeld krijgt van de situatie en het levert lijst op met aandachtpunten waar ze direct mee aan de slag kunnen.

Gemeenten die hiervan gebruik willen maken kunnen dit doorgeven via omgevingswet@vng.nl of via de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet  van de betreffende regio.

Train de facilitator self-assessment

Voor de gemeenten en omgevingsdiensten die zelf binnen hun gemeenten of regio de werkprocessen willen doorlopen, biedt de VNG een Training voor facilitators aan.

Tijdens deze online sessie ligt de nadruk op hoe je zelfstandig het self-assessment kunt uitvoeren. Met een groep van maximaal 5 personen van verschillende organisaties wordt het proces doorlopen met de trainer van VNG. Hoe faciliteer je een self-assessment? Welke vragen moet je stellen en hoe borg je de acties? Ervaring leert dat deze sessie met name van toegevoegde waarde is voor projectleiders en procesbegeleiders.

Wilt u gebruik maken van de train de facilitator self-assessment? Stuur dan een mail naar omgevingswet@vng.nl of geef u op via de Regionale Implementatiecoach Omgevingswet van uw regio.

Webcolleges

Bij dit self-assessment horen vier webcolleges die u verder helpen. De vier webcolleges gaan ieder in op een specifiek onderwerp van het self-assessment. Beginnend bij een webcollege over het self-assessment, doel en aanpak. Dan drie webcolleges over het toezicht en handhavingsproces, het vergunningenproces en het initiatievenproces. Bij het initiatievenproces staat de dialoog met de initiatiefnemer centraal. Het gesprek voeren met de initiatiefnemer is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. De webcolleges kunt u bekijken via deze link

Netwerkbijeenkomst

Wilt u meer weten over het self-assessment? De opzet, het doel van het self-assessment, de processtappen en hoe u er zelf mee aan de slag kunt zijn uitgebreid toegelicht in een netwerkbijeenkomst VTH. U kunt de bijeenkomst op uw eigen gemak terugkijken en de bijbehorende PowerPoint presentatie erbij pakken.  

Meer informatie