Overheden kunnen ondersteuning krijgen bij implementatievraagstukken rond de Omgevingswet door de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO). De RIO’s bieden op regionale schaal ondersteuning bij implementatievraagstukken aan groepen overheden van álle bestuurslagen in interbestuurlijk verband. Aan groepen omdat dit efficiënt is, maar vooral ook om interbestuurlijke samenwerking in de regio te ondersteunen, te stimuleren en waar mogelijk te zorgen voor kruisbestuiving om van elkaar te leren. 

Klik door op onderstaande kaart om te bekijken wie uw RIO is. 

Klik op de afbeelding hierboven voor de interactieve kaart

Werkwijze 

De RIO is het eerste aanspreekpunt voor alle bevoegd gezagen. Hij of zij haakt aan bij bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden. De RIO voert met u het gesprek over de Omgevingswet en de minimale eisen en kan u verwijzen naar de benodigde acties en meer informatiebronnen. Ook biedt de RIO (voorbeeld)aanpakken aan of helpt u mee bij de ontwikkeling hiervan, zoveel mogelijk gericht op het samen oefenen (inregelen en beleven). 

De RIO organiseert en verbindt vraag en aanbod in de regio en schakelt en makelt expertise in de vorm van kennis, sessies en workshops. Hij of zij informeert de contactpersonen actief over actuele en voor de regio relevante proces- en tijdspaden, over kansen voor interbestuurlijke samenwerking en over landelijk en regionaal nieuws. U blijft als bevoegd gezag zelf verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over een implementatievraagstuk of in contact komen met uw RIO? Of heeft u een algemenere kennisvraag? Stuur dan een bericht omgevingswet@vng.nl. Uw RIO neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.