Inrichten, beproeven en oefenen zijn belangrijke stappen in de voorbereiding op de Omgevingswet, zeker deze laatste maanden voor de inwerkingtreding. Voordat u kunt oefenen richt u uw gemeentelijke processen in. Door te oefenen beproeft u de processen, net zo lang tot het gewenste resultaat is behaald.

De VNG ondersteunt en faciliteert gemeenten hierbij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het faciliteren van werkplaatsen die u met collega’s, ketenpartners in de regio en eventueel uw leveranciers organiseert. 

Dit zijn de mogelijkheden:

Werkplaats DSO-keten (Digitaal Stelsel Omgevingswet)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet is het belangrijk dat u als gemeente het DSO kent, de juiste software in huis hebt en aangesloten bent op de landelijke voorzieningen. Ook moet u in staat zijn om de zogenaamde keten in het DSO te doorlopen. In deze werkplaats brengt u de digitale keten op orde door met een multidisciplinair team te oefenen en te testen. Zo raakt u vertrouwd met de software en de nieuwe digitale omgeving. Én u onderzoekt hoe u de DSO-keten werkend krijgt.

Werkplaats Omgevingsplan

Vanaf oktober 2021 start de VNG met het faciliteren van de Werkplaats Omgevingsplan. In deze werkplaats is aandacht voor zowel het juridische als het technische aspect van het maken van het omgevingsplan. U oefent met het opstellen van regels, het maken van annotaties en toepasbare regels en met het publiceren van de regels in het DSO.

Werkplaats VTH (Vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Door gemeenten en omgevingsdiensten wordt hard gewerkt aan het inregelen van de VTH-processen. De check of uw VTH processen Omgevingswetproof zijn, doet u aan de hand van de VTH Netwerkkaart. Stap voor stap doorloopt u de hele keten en brengt daarmee samenhang in de processen en ICT. Ook geeft het u inzicht in waar u nu staat, wat u nog te doen heeft en wat afgevinkt kan worden.  
De VNG biedt ondersteuning aan bij deze ketentest. Meer informatie leest u hier. Aanmelden kan via deze link.

Werkplaatsen implementatie Omgevingswet door Aan de Slag met de Omgevingswet

Het programma Aan de Slag met de Omgevingswet biedt een bredere oefenaanpak aan. Deze werkplaatsen zijn interbestuurlijk van opzet en richten zich op de samenwerking in de keten.

Werkplaats Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Vanaf dit najaar start de VNG met het faciliteren van de werkplaats Wkb. Voor deelname wordt deelnemers verzocht het webcollege basiskennis Wkb te hebben gevolgd: Webinar Basiskennis Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) (12 augustus 2021)

In de werkplaats is aandacht voor de informatiestromen en situatieschetsen rondom de Wkb. U oefent met de procesgang en ervaart de impact die de wet heeft op uw organisatie. Meld u voor deze werkplaats aan door een mail te sturen naar wkb@vng.nl.