Om de gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij de implementatie van werkende processen en de bijbehorende digitale ondersteuning verzorgt de VNG de werkplaats VTH. Daarin kunnen gemeenten en omgevingsdiensten verschillende sessies volgen en informatie vinden ter ondersteuning van de nieuwe manier van werken. Een daarvan is de Netwerkkaart VTH. 

Dit dialooginstrument helpt bij het gesprek over het aanpassen van de ICT-systemen op de werkprocessen. Het brengt het procesmanagement, ICT-management en het programmamanagement Omgevingswet aan één tafel (of online) samen om te inventariseren wat er nog moet worden gedaan om processen en ICT op elkaar af te stemmen.

Het samen doorlopen van de netwerkkaart levert een duidelijk overzicht op van hoeveel werk er nog ligt; wat moet er in de ICT nog geregeld worden? De netwerkkaart helpt om de samenhang te zien.

Het ondersteuningsaanbod van de VNG bij het gebruik van de netwerkkaart is drieledig. 

1. Zelf aan de slag

Gemeenten kunnen – al dan niet met een mural, een online tool – met de Netwerkkaart VTH aan de slag. Dat betekent: met de verschillende vakgebieden alle aandachtspunten doorlopen. Het levert een visueel overzicht op en inzicht in de risico’s.  

Hieronder vindt u alle informatie om zelf aan de slag te gaan met de VTH Netwerkkaart. 

Oefenmateriaal

Basisinformatie

ADS en IPLO informatie om API’s en procesen in te regelen

2. Begeleiding in één sessie

In een sessie van twee uur worden het informatiemanagement, procesmanagement, het ICT management en een facilitator begeleid in het werken met de Netwerkkaart VTH. Dit biedt een basis om in de eigen organisatie aan de slag te gaan. De facilitator heeft na deze sessie de kennis om als ‘getrainde trainer’ in de organisatie met de Netwerkkaart te werken

Meld u aan via het aanmeldformulier voor de sessie ''Werken met de Netwerkkaart VTH''.

3. Begeleiding in drie sessies

In drie sessies worden gemeenten/Omgevingsdiensten door de Netwerkkaart VTH heen begeleid. Ook hier is het vereist dat het informatiemanagement, procesmanagement en het ICT management aan tafel zitten.