VTH Netwerkbijeenkomsten

Op 18 en 31 augustus 2023 hebben 2 VTH Netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden over het instellen van ‘conceptverzoek’ (voorheen omgevingsoverleg) in het Omgevingsloket.

In het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een mogelijkheid om aan initiatiefnemers de optie conceptverzoek aan te bieden. Deze functionaliteit is bedoeld om te controleren of de aanvraag compleet is en of initiatiefnemers de juiste informatie hebben ingevuld. Daarom verschijnt deze optie ook pas nadat het aanvraagformulier helemaal doorlopen is door de initiatiefnemer.

Deze optie werd tot 23 juni 2023 aangeboden in de pre-productieomgeving van het Omgevingsloket onder de naam Omgevingsoverleg. De functie blijft beschikbaar op deze plek maar krijgt de naam conceptverzoek. Uit gebruikersonderzoek blijkt namelijk dat deze naam voor de functionaliteit beter past bij de plek waar deze optie wordt aangeboden in het loket, namelijk pas op het moment dat de hele aanvraag is doorlopen door de initiatiefnemer. Daarom is ervoor gekozen om hier een meer bijpassende naam te hanteren.

Tijdens deze netwerksessies zijn we ingegaan op de achtergrond van de knop conceptverzoek, wat er is veranderd en wat er nodig is om deze knop te activeren in het loket. Ook lichtten we de verschillende vormen van omgevingsoverleg toe en hebben we het over de gevolgen van het instellen van deze functie als er een behandeldienst is ingesteld.

Als u hulp nodig heeft bij het instellen van deze knop, kan dat ofwel via uw toepasbaar regelspecialist of u kunt in deze implementatiefase aangeven via het IPLO dat u deze knop aan wilt voor alle activiteiten of alleen voor vergunningactiviteiten. Als u als gemeente niets doet, dan staat de knop standaard uit. Let wel: als u gebruik wilt maken van deze ondersteuning via het IPLO en u wilt er verzekerd van zijn dat deze optie voor 1 januari 2024 is ingesteld, dan moet u dit voor 15 september doorgeven. Maakt u gebruik van de diensten van uw toepasbaar regelspecialist ga dan na of hij deze instelling ook kan realiseren voor de rijksactiviteiten.

Opname en bestanden

Hieronder vindt u de opname van de sessie van 31 augustus. Onder het kopje Bestanden vindt u de bijbehorende presentatie terug.

Meer informatie: 
Stappenplan omgevingsoverleg: van keuzes tot inrichting
Veranderingen conceptverzoek in Omgevingsloket: andere toelichting en introductie Verken uw idee