Organisatie

VNG en Commissie voor de milieueffectrapportage

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Een milieueffectrapportage (MER) helpt bij het vormgeven van het omgevingsplan. De handreiking MER (toevoegen link naar handreiking MER) helpt bestuurders en planmakers om het instrument milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan onder de Omgevingswet. Het opstellen van het MER is goed te koppelen aan de stappen in het Handboek stap voor stap het omgevingsplan ontwerpen. Informatie uit het ene traject kan gebruikt worden om het andere traject te verrijken.

Bij de handreiking is er ook een infographic gemaakt. De rol van milieueffectrapportage bij het opstellen van een omgevingsplan komt daarin duidelijk in beeld.