Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2020

Deze inleiding en handleiding zijn bedoeld voor de omgevingsplanmaker. 

De inleiding geeft inzicht in de systematiek van de online tool ontwerpvragen en de relatie met onder ander het casco, de staalkaarten en de relatie met het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

De handleiding ontwerpen omgevingsplan is gebaseerd op de achterliggende ontwerpvragen: dat zijn bovengenoemde ontwerpkeuzes en de daarbij behorende subvragen. Die ontwerpvragen zijn ontsloten via de online tool ontwerpvragen op de VNG-site. De planmaker kan daar zelf de stappen doorlopen. Per ontwerpkeuze zijn in de tool vervolg-keuzevragen opgenomen. Aan de hand van deze stappen wordt in deze handleiding toegelicht hoe u een (wijziging van het) omgevingsplan kunt opstellen. De handleiding wordt ook toegepast bij het opstellen van de staalkaarten, zodat daarin gestructureerd wordt verantwoord welke ontwerpkeuzes aan de staalkaarten ten grondslag liggen.