Op deze pagina vindt u een aantal voorbeeldsituaties waarin de vraag wordt beantwoord of het mogelijk is om de situatie te vergunnen met een BOPA.

Huidige situatie

 • Op een perceel is een autogarage-bedrijf gevestigd met de nodige milieubelasting: geluid, opslag gevaarlijke stoffen en bodemrisico's. 
 • In de omgeving zitten verder geen andere bedrijven.

Geplande situatie

 • Een initiatiefnemer wil het bedrijfsgebouw slopen en hier een appartementencomplex bouwen. 

BOPA?

Dit is mogelijk met een BOPA. Er wordt afgeweken van het geldende omgevingsplan. Er kan dus een omgevingsvergunning worden verleend voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Huidige situatie

 • Op een perceel is een autogarage-bedrijf gevestigd met de nodige milieubelasting: geluid, opslag gevaarlijke stoffen en bodemrisico's. 
 • In de omgeving zitten verder geen andere bedrijven.

Geplande situatie

 • De initiatiefnemer wil het bedrijf stoppen, maar het bedrijfspand behouden om daar zijn eigen 3 auto's en eigen caravan te stallen.
 • Hij wil daarnaast op hetzelfde perceel een appartementencomplex bouwen. 

BOPA?

Dit is mogelijk met een BOPA. Er wordt afgeweken van het geldende omgevingsplan. Er kan dus een omgevingsvergunning worden verleend voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Huidige situatie

 • Op een perceel is een autogarage-bedrijf gevestigd met de nodige milieubelasting: geluid, opslag gevaarlijke stoffen en bodemrisico’s. 
 • In de omgeving zitten verder geen andere bedrijven.

Geplande situatie

 • De initiatiefnemer wil het bedrijf stoppen, maar het bedrijfspand behouden om daar zijn eigen 3 auto's en eigen caravan te stallen.
 • Hij wil daarnaast op hetzelfde perceel een appartementencomplex bouwen. 
 • Er is een kans dat het voormalige bedrijfsgebouw opnieuw gebruikt gaat worden als autogarage-bedrijf

BOPA?

Dit is mogelijk met een BOPA. Er wordt afgeweken van het geldende omgevingsplan. Er kan dus een omgevingsvergunning worden verleend voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Om te voorkomen dat het voormalige bedrijfsgebouw opnieuw gebruikt gaat worden als autogarage-bedrijf kan de gemeente een vergunningvoorschrift stellen.

Huidige situatie

 • Op een perceel is een autogarage-bedrijf gevestigd met de nodige milieubelasting, waaronder geluid.
 • Rondom het bedrijf staan woningen.

Geplande situatie

 • Het bedrijf wil zijn werktijden veranderen van alleen overdag, naar ook ’s avonds. 
 • Daardoor zal het bedrijf in de avondperiode niet meer voldoen aan de geluidsnormen uit de bruidsschat. 
 • Het bedrijf vraagt een omgevingsvergunning aan om in de avondperiode een hogere geluidsnorm te krijgen.

BOPA?

De gemeente kan hiervoor een BOPA verlenen. Geluid heeft namelijk een ruimtelijke impact en kan daarom in principe via een BOPA geregeld worden. Relevant hierbij is artikel 8.0a lid 2 Bkl met één van de beoordelingsregels voor een BOPA-aanvraag. Daaruit blijkt dat een BOPA alleen wordt verleend met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.