Alle geldende bestemmingsplannen worden onderdeel van het omgevingsplan van rechtswege. Om deze plannen zichtbaar te maken in het Omgevingsloket moet de dossierstatus op Ruimtelijkeplannen.nl op orde zijn. Controleer en actualiseer daarom de dossierstatus van uw bestemmingsplannen.
De VNG heeft een ‘Handreiking APV en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de APV in verband met de Omgevingswet. Ook zijn enkele voorbeeldbepalingen beschikbaar gesteld ter inspiratie voor aanpassing van de APV.
Gemeenten zijn volop aan de slag met het omgevingsplan. De VNG ondersteunt hen daarbij met online informatie, tools, werkplaatsen en bijeenkomsten. Aan de hand van een interactieve infographic geven we een samenhangend overzicht wat gemeenten te doen staat en hoe de VNG daarbij kan helpen.
De vergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) is een van de manieren waarop gemeenten initiatieven kunnen faciliteren onder de Omgevingswet. De VNG heeft nu een serie Q&A’s over de BOPA ontwikkeld. Ook hebben we al onze informatie over de BOPA gebundeld.
Gaat een planologisch besluit voor een gebiedsontwikkeling rond de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet in procedure? Dan kan de gemeente aanmelding overwegen voor de Crisis- en herstelwet (Chw). In december en januari zijn er nieuwe tranches voor de Chw.
De VNG heeft een procesbeschrijving opgesteld voor het wijzigen van het omgevingsplan. Dit is gedaan op basis van bestaande procesbeschrijvingen en met behulp van verschillende medewerkers van gemeenten, softwareleveranciers en planbureau.
Met de geïntegreerde versie van de staalkaarten bieden we gemeenten een goede inspiratiebron voor het vormgeven van het eigen omgevingsplan. De VNG heeft een laatste versie van het Handboek opstellen omgevingsplan afgerond.
Vanaf medio augustus 2022 heeft de VNG samen met gemeenten TAM-IMRO beproefd. De eerste, voorlopige bevindingen en handvatten voor het gebruik van TAM-IMRO door gemeenten zijn nu beschikbaar. De volledige resultaten van de proef publiceren we binnenkort in een bijsluiter voor het gebruik van TAM-IMRO.
TAM-IMRO is een van de tijdelijke alternatieve maatregelen voor organisaties die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van lokale of landelijke onderdelen van het DSO. In augustus en begin september beproeft de VNG samen met een aantal gemeenten deze TAM.