Nieuws
Op 1 januari 2027 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. De visie moet worden opgesteld en gepubliceerd met de technische standaard STOP/TPOD. Als het nodig is, kunnen gemeenten tot 1 januari 2025 gebruikmaken van de oude RO standaarden (IMRO).
Gemeenten kunnen gebruikmaken van de Bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan van de VNG voor het wijzigen van hun omgevingsplan met TAM-IMRO. Deze bijsluiter is stap voor stap geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe ondersteunende producten.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert de wijze van vergoeding van schade die ontstaat door regels in het omgevingsplan of door verlening van een omgevingsvergunning.
Sinds 1 januari 2024 gelden nieuwe rekenmodellen waarmee gemeenten de maximaal publiekrechtelijk te verhalen plankosten kunnen berekenen. Plankosten zijn kosten van de inzet van medewerkers van overheden bij ruimtelijke plannen. De nieuwe modellen zijn gebaseerd op de Omgevingswet.
De VNG heeft een ‘Handreiking Marktverordening en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de marktverordening in verband met de Omgevingswet.
De VNG heeft een ‘Handreiking Beheersverordening begraafplaatsen en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de beheersverordening begraafplaatsen in verband met de Omgevingswet.
De VNG heeft een ‘Handreiking Erfgoedverordening en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de erfgoedverordening in verband met de Omgevingswet.