Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 krijgen gemeenten een omgevingsplan van rechtswege. Gemeenten moeten dit tijdelijke omgevingsplan in de overgangsfase omzetten in een omgevingsplan nieuwe stijl. In de overgangsfase krijgen gemeenten ook te maken met initiatieven.
Onlangs heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State in een uitspraak aangegeven dat een gemeente gebruik kan blijven maken van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering 2009 en niet verplicht is de Handreiking Milieuzonering nieuwe stijl van mei 2019 toe te passen.
Met de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet is het belangrijk om u op de komst van de bruidsschat voor te bereiden. Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Welke keuzes kunt u maken? Het omgaan met de bruidsschat vraagt om lokaal maatwerk. Lees in ons factsheet welke stappen u kunt nemen.
De meeste gemeenten zijn begonnen met het maken van de omgevingsvisie, op weg naar de invoering van de Omgevingswet. Een goede omgevingsvisie staat of valt met het maken van keuzes die goed te motiveren zijn en het afwegen van alle betrokken belangen. Deze handreiking helpt gemeenten in dit proces.
De gebiedsgerichte staalkaart ‘bestaande woonwijk’ is beschikbaar. Deze staalkaart geeft voorbeeldregels over de bestaande woonwijk die in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen. Op donderdag 14 mei wordt de staalkaart gelanceerd in een live webinar.
In 2019 heeft VNG samen met negen gemeenten, het ministerie van BZK en enkele marktpartijen (softwareleveranciers) een praktijkproef uitgevoerd. Het eindverslag staat nu online, met onder meer tips voor gemeenten om zelf te gaan oefenen met het maken van een stukje omgevingsplan.
U kunt zich nu inschrijven voor de eerste online sessies van de wetgevingsupdate. Omdat de animo voor de wetgevingsupdate bijzonder groot is en we de kennis en nieuwe inzichten rondom de wetgeving graag alsnog met u willen delen, gaan we de sessies de komende tijd zoveel als mogelijk online aanbieden.
Op 23 april start er weer een 6-daagse leergang ‘het maken van een omgevingsplan’, waar u zich nu voor kunt inschrijven. Deze leergang biedt alle tools om op een innovatieve manier te komen tot een omgevingsplan dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet.
Op maandag 23 maart organiseren de VNG, Aan de Slag en de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken de vierde wetgevingsupdate. Op het programma staan onder meer de aanvullingssporen bodem, natuur en geluid, de overgangsfase omgevingsplan en participatie.
De grote maatschappelijke opgaven in de leefomgeving raken het beleid op het gebied van bodem en ondergrond. Om die reden zijn VNG en Deltares het project “Bodem en Ondergrond Gemeentelijke Omgevingsvisies” (BOGO) gestart.