Op maandag 25 november kunt u om 10.30 uur live deelnemen aan het webinar over het voorbereiden van het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat straks alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied.
Op 7 november is het algemeen overleg Ontwerp-NOVI. Namens waterschappen en gemeenten geven we het Rijk meerdere aandachtspunten mee.
De Omgevingswet biedt gemeenten veel keuzevrijheid. Ook bij het maken van het omgevingsplan. VNG heeft daarom de tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ ontwikkeld. Een online tool die gemeenten helpt bij het opstellen van het omgevingsplan.
De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje omgevingsvergunning is nu beschikbaar. Eerder werd een spiekbriefje voor het programma, de omgevingsvisie en het omgevingsplan gepubliceerd.
Op 20 juni heeft minister Kajsa Ollongren van BZK de ontwerp-NOVI gelanceerd. Deze wordt, samen met het Milieueffectrapport NOVI (PlanMER), van 20 augustus tot en met 30 september ter inzage gelegd. In deze periode vindt in elke provincie een openbare informatiebijeenkomst plaats.
Topactiviteiten zijn die activiteiten in de fysieke leefomgeving die het meest worden uitgevoerd door burgers en bedrijven. Ze zijn van belang voor het ontwikkelen van vragenbomen. VNG heeft daarom uitgezocht wat de lijst van topactiviteiten is en heeft deze lijst vastgesteld.
De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje omgevingsplan is nu beschikbaar. Eerder werd een spiekbriefje voor het programma en de omgevingsvisie gepucliceerd.
Tussen 2021 en 2029 leggen gemeenten hun regels voor de fysieke leefomgeving vast in een omgevingsplan. Voor een goede dienstverlening moet bij een deel van de regels ook toepasbare regels opgesteld worden. Om gemeenten bij deze opgaven te ondersteunen ontwikkelt de VNG een pakket aan instrumenten.
Toegankelijkheid is een belangrijk aandachtspunt in de Nationale Omgevingsvisie, gelanceerd op 20 juni. De verbinding tussen de Omgevingsvisie en toegankelijkheid is ook een onderwerp in het VNG-project Iedereen doet mee!
De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje programma is nu beschikbaar.