Route 2022 bevat de belangrijkste mijlpalen voor gemeenten en uitvoeringsdiensten naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2022. Deze roadmap kan gebruikt worden als leidraad bij het opstellen van de planning.
Maatwerk is een actueel onderwerp in het openbaar bestuur. Het speelt ook in het sociaal domein en in relatie tot een digitale overheid.
De VNG heeft een model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie opgesteld. De aanleiding is dat de taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gemeenten moeten daarom een nieuwe gemeentelijke adviescommissie instellen.
De staalkaart verordeningen in het omgevingsplan deel II is beschikbaar. In de staalkaart worden delen van de model-APV omgezet in voorbeeldregels voor het omgevingsplan. Het gaat om regels voor activiteiten bij gemeenten die momenteel het meeste worden aangevraagd.
Eind vorige week is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven in de leefomgeving waar ons land de komende 30 jaar voor staat.
Gemeenten hebben veel keuzevrijheid bij het maken van het omgevingsplan. De online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ helpt om deze keuzes te maken. De online tool is op basis van nieuwe inzichten en feedback van gemeenten uitgebreid en aangevuld.
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 krijgen gemeenten een omgevingsplan van rechtswege. Gemeenten moeten dit tijdelijke omgevingsplan in de overgangsfase omzetten in een omgevingsplan nieuwe stijl. In de overgangsfase krijgen gemeenten ook te maken met initiatieven.
Onlangs heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State in een uitspraak aangegeven dat een gemeente gebruik kan blijven maken van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering 2009 en niet verplicht is de Handreiking Milieuzonering nieuwe stijl van mei 2019 toe te passen.
Met de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet is het belangrijk om u op de komst van de bruidsschat voor te bereiden. Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Welke keuzes kunt u maken? Het omgaan met de bruidsschat vraagt om lokaal maatwerk. Lees in ons factsheet welke stappen u kunt nemen.
De meeste gemeenten zijn begonnen met het maken van de omgevingsvisie, op weg naar de invoering van de Omgevingswet. Een goede omgevingsvisie staat of valt met het maken van keuzes die goed te motiveren zijn en het afwegen van alle betrokken belangen. Deze handreiking helpt gemeenten in dit proces.