De regels uit het omgevingsplan van een gemeente worden gepubliceerd in het Omgevingsloket. Hiermee zijn de regels voor de fysieke leefomgeving toegankelijk voor inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Door de regels te annoteren zijn ze voor elke situatie snel te vinden. Door de regels toepasbaar te maken, zijn ze voor iedereen te begrijpen.

De samenhang tussen het opstellen van juridische regels voor in het omgevingsplan, het annoteren van die regels en het opstellen van toepasbare regels visualiseren we in de onderstaande afbeelding. Klik op de verschillende onderdelen voor meer informatie.

Klik op de icoontjes in de plaat voor meer informatie. 

De online tool ontwerpvragen omgevingsplan helpt u bij het opstellen van de regels voor het omgevingsplan. Ook is er de database met eenduidige juridische begrippen voor gemeenten, die u kunt gebruiken als hulpmiddel bij het toepassen van begripsbepalingen tijdens het formuleren van de regels voor het omgevingsplan. Daarnaast zijn er staalkaarten, waarin voorbeeldregels staan. Door deze regels te digitaliseren - en annotaties en toepasbare regels te maken - zijn ze zichtbaar en doorzoekbaar in het Omgevingsloket.

Door te annoteren worden kenmerken van het omgevingsplan en de regels die erin staan, onderscheiden en gestructureerd vastgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om de activiteit waarop een regel betrekking heeft en de kwalificatie van de regel zoals vergunningplicht of meldingsplicht. Het annoteren zorgt ervoor dat een omgevingsplan doorzocht kan worden op basis van die kenmerken. Met behulp van annotaties krijgen inwoners, bedrijven en belanghebbenden die op zoek zijn naar welke regels voor zijn of haar situatie van toepassing zijn, alleen die artikelen te zien die relevant zijn. Daardoor hoeft niet het hele omgevingsplan te worden gelezen om hier duidelijkheid over te krijgen. Voor het annoteren van een omgevingsplan stelt de VNG een handreiking op. Deze publiceren we binnenkort op deze pagina.

Toepasbare regels staan voor de logica en bestaan uit vertalingen van juridische regels in begrijpelijke taal. Toepasbare regels worden gemaakt voor het Omgevingsloket. Hierin zijn ze voor inwoners, bedrijven en belanghebbenden zichtbaar als vragenbomen. Door de vragen te beantwoorden kunnen zij nagaan of ze een vergunning moeten aanvragen voor hun initiatief. Toepasbare regels dragen zo bij aan de digitale dienstverlening van gemeenten aan hun inwoners en bedrijven. Voor het maken van toepasbare regels heeft de VNG een handreiking geschreven. Informatie hierover en over toepasbare regels treft u hier aan.

Staalkaart 'integratie verordeningen in het omgevingsplan, deel I'

Deze staalkaart bevat (voorbeeld)regels voor het plaatsen van objecten op de openbare weg, het aanleggen en veranderen van uitritten naar de openbare weg, het parkeren van voertuigen op de openbare weg en het kappen van bomen en andere houtopstanden. De regels zijn voorzien van werkingsgebieden en zo volledig mogelijk geannoteerd, onder meer met thema’s, omgevingsnormen en de activiteiten ‘object plaatsen op de openbare weg’, ‘parkeren’, ‘uitrit aanleggen’ en ‘boom of houtopstand kappen’. Voor deze activiteiten, m.u.v. parkeren, zijn toepasbare regels opgesteld. In de staalkaart zijn verschillende varianten uitgewerkt, om te laten zien op welke verschillende manieren activiteiten in een omgevingsplan kunnen worden geregeld. Ook deze varianten zijn geannoteerd en verwerkt tot toepasbare regels. Het resultaat is gepubliceerd op LVBB en het omgevingsloket (demo-omgeving) waar het te bekijken en te gebruiken is. Op deze pagina staat een instructie hoe de gedigitaliseerde staalkaart geraadpleegd kan worden. Ook staan daar documenten met onder andere de annotaties per regel, het STOP/TPOD-bestand voor deze staalkaart en de beslistabellen voor de toepasbare regels.

Andere staalkaarten

De staalkaarten ‘Verordeningen in het omgevingsplan, deel II’ en ‘Bestaande woonwijk’ zijn al opgesteld. Aan het annoteren en toepasbaar maken daarvan wordt gewerkt. Ook wordt gewerkt aan het opstellen van de staalkaarten ‘Bedrijventerrein’ en ‘Buitengebied’. Zo gauw er nieuwe resultaten zijn publiceren we die hier.

Het is nu al mogelijk om een kijkje te nemen hoe de gedigitaliseerde voorbeeldregels van de VNG er in het Omgevingsloket uitzien. Dat gaan we ook met een oefencasus ondersteunen. In deze oefencasus wordt u bij de hand genomen door de verschillende onderdelen van het Omgevingsloket (regels op de kaart en aanvragen vergunning). Ook worden de keuzes toegelicht die een gemeente (planmaker) kan maken en wordt uitgelegd welke keuzes we gemaakt hebben in het voorbeeldmateriaal en waarom. Aan de oefencasus voor de hiervoor genoemde staalkaart wordt nog gewerkt. Deze publiceren we binnenkort hier.