Vanaf 2019 heeft de VNG gewerkt aan het project ‘Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan’. De staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. De onderwerpgerichte staalkaarten geven weer hoe een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld een gebied of een thema) geregeld kan worden in het omgevingsplan. Een staalkaart dient enerzijds ter inspiratie en anderzijds als een representatief voorbeeldmodel van een omgevingsplan. De onderwerpgerichte staalkaarten zijn steeds gereflecteerd door de Reflectieraad: een commissie van de onafhankelijke experts.

LET OP: de onderwerpgerichte staalkaarten zijn verwerkt in de geïntegreerde versie van de staalkaarten. Deze staalkaarten zijn verouderd en zullen niet meer geactualiseerd worden.