Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2021

De documenten op deze pagina helpen u bij het digitaliseren van de regels uit de staalkaart. In de instructie staat hoe u de juridische regels en annotaties terug kunt vinden in ‘regels op de kaart’ in het omgevingsloket en hoe u de toepasbare regels kunt gebruiken in 'vergunningcheck’ en ‘aanvragen’. 

Wij adviseren te starten met het bekijken van de juridische regels, annotaties en toepasbare regels in het Omgevingsloket (aan de hand van de instructie). Als u delen hiervan wilt gaan toepassen in uw eigen omgevingsplan of daarmee wilt oefenen, kunt u gebruik maken van de andere bestanden.

Een korte toelichting per document: 

  • Staalkaart vier verordeningen - instructie Omgevingsloket 22106: dit document vertelt u waar en hoe de juridische regels en annotaties te vinden zijn in ‘Regels op de kaart’ en hoe u de toepasbare regels kunt gebruiken in ‘Vergunningcheck’ en ‘Aanvragen’. 

  • Staalkaart vier verordeningen - activiteiten en werkingsgebieden 202106: hierin wordt gevisualiseerd welke activiteiten en werkingsgebieden we geannoteerd hebben en hoe zij samenhangen. 

  • Staalkaart vier verordeningen - annotaties 202106: deze spreadsheet geeft inzicht in de annotaties die bij de juridische regels zijn aangebracht.  

  • Staalkaart vier verordeningen -toepasbare regels: hierin treft u de beslistabellen aan waarvan wij de toepasbare regels hebben afgeleid.  

  • Staalkaart verordeningen - verantwoording digitalisering 202106: dit document verschaft informatie over de keuzes die we gemaakt hebben bij het annoteren en toepasbaar maken.  

  • VNG Stlkrt verordn 1 - STOP-TPOD_1_0_4 20210704: Dit is het STOP/TPOD-bestand waarin we de staalkaart succesvol ter publicatie hebben aangeboden aan het DSO-lv. U kunt dit bestand inlezen in uw eigen software. 

Meer informatie