Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2021

LET OP: deze onderwerpgerichte staalkaart is verwerkt in de geïntegreerde versie van de staalkaarten. Deze staalkaart, bijbehorende annotaties en toepasbare regels en de hier vermelde toelichtende documentatie zijn verouderd en worden niet meer geactualiseerd.

Een korte toelichting per document: 

  • Staalkaart vier verordeningen - activiteiten en werkingsgebieden 202106: hierin wordt gevisualiseerd welke activiteiten en werkingsgebieden we geannoteerd hebben en hoe zij samenhangen. 

  • Staalkaart vier verordeningen - annotaties 202106: deze spreadsheet geeft inzicht in de annotaties die bij de juridische regels zijn aangebracht.  

  • Staalkaart vier verordeningen -toepasbare regels: hierin treft u de beslistabellen aan waarvan wij de toepasbare regels hebben afgeleid.  

  • Staalkaart verordeningen - verantwoording digitalisering 202106: dit document verschaft informatie over de keuzes die we gemaakt hebben bij het annoteren en toepasbaar maken.  

  • VNG Stlkrt verordn 1 - STOP-TPOD_1_0_4 20210704: Dit is het STOP/TPOD-bestand waarin we de staalkaart succesvol ter publicatie hebben aangeboden aan het DSO-lv.

Meer informatie