Met het beschikbaar komen van de geïntegreerde versie van de staalkaarten, hebben gemeenten een beeld hoe het omgevingsplan eruit kan komen te zien, wat de gedachte achter deze opbouw is en van welke annotaties deze voorzien kan worden. Het biedt inspiratie bij het ontwerpen van het omgevingsplan en brengt het digitaliseren van het omgevingsplan een stap verder. Deze regeling is onder meer te raadplegen binnen de oefenomgeving van het Omgevingsloket. U kunt in ‘Regels op de kaart’ de regels zoeken en de regeling bekijken met behulp van de viewer.

In vervolgleveringen wordt ondersteunende informatie toegevoegd en worden (na verwerking van feedback en herstel van eventuele kleine gebreken) verbeterde versies van de producten gepubliceerd. In de uitgaveopmerkingen kunt u de komende tijd nagaan wat de status is van de producten en zijn de wijzigingen benoemd ten opzichte van vorige versie(s).

In de geïntegreerde versie van de staalkaarten kunt u voorbeeldregels over verschillende onderwerpen (thema’s en gebieden) in samenhang raadplegen. De documenten op deze pagina beschrijven de geïntegreerde versie van de staalkaarten. U vindt op deze pagina informatie en de status per document met daarbij behorende opmerkingen en kanttekeningen.