Voordat een gemeente aan de slag gaat met het opstellen van een omgevingsplan is het verstandig om eerst een aantal ontwerpvragen te doorlopen: Wat zijn mijn kaders, wat wil ik regelen en hoe wil ik het regelen? Bij het beantwoorden van deze vragen maakt de gemeente keuzes, die bepalen hoe het omgevingsplan eruit komt te zien.

Het Handboek opstellen omgevingsplan en de bijbehorende online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ geeft - op basis van keuzes die u maakt – aan welke type regels u moet opnemen in welk hoofdstuk van het omgevingsplan. U richt als het ware stap voor stap uw omgevingsplan in.

Start de online tool ontwerpen omgevingsplan

Houd het Handboek opstellen omgevingsplan bij de hand. Hier wordt in de tool regelmatig naar verwezen. 

  • Bekijk het webcollege voor een introductie op de toepassing van de ontwerptool.
  • In de staalkaarten wordt in de toelichting uitgelegd hoe de ontwerpvragen hebben geleid tot de verschillende varianten in de staalkaart.

De ontwerptool wordt bijgewerkt aan de hand van nieuwe inzichten.

Handreiking MER

Een milieueffectrapportage (MER) helpt bij het vormgeven van het omgevingsplan. De handreiking MER helpt bestuurders en planmakers om het instrument milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan onder de Omgevingswet. Het opstellen van het MER is goed te koppelen aan de stappen in het Handboek opstellen omgevingsplan. Informatie uit het ene traject kan gebruikt worden om het andere traject te verrijken.

Bij de handreiking is er ook een infographic gemaakt. De rol van milieueffectrapportage bij het opstellen van een omgevingsplan komt daarin duidelijk in beeld.

Thematische wijzigingen omgevingsplan

Het opstellen van een omgevingsplan kan per gebied en per thema. De VNG heeft een factsheet opgesteld dat helpt bij het thematisch wijzigen van het omgevingsplan. Met behulp van voorbeelden laat de factsheet zien hoe een omgevingsplan themagewijs kan worden opgebouwd. Ook leest u hoe het thematisch aanpassen van het omgevingsplan doorwerkt in de regels.