De juridische regels uit het omgevingsplan moet u digitaliseren en publiceren in het Omgevingsloket. Hiermee zijn ze toegankelijk voor inwoners, ondernemers en belanghebbenden die ze willen raadplegen. In het proces van digitaliseren worden de regels geannoteerd en toepasbaar gemaakt.

Door de regels te annoteren zijn ze voor elke situatie snel te vinden. Door de regels toepasbaar te maken, kan ook iemand die niet goed is ingevoerd in de juridische taal van gemeenten, vinden wat voor zijn of haar situatie van toepassing is.

Annoteren

Het annoteren van juridische regels zorgt voor een zoek- en filterfunctie binnen het omgevingsplan in het Omgevingsloket. Daarmee krijgen inwoners, bedrijven en belanghebbenden die op zoek zijn naar regels die voor zijn of haar situatie van toepassing zijn, alleen die artikelen te zien die relevant zijn. Daardoor hoeft niet het hele omgevingsplan te worden gelezen om hier duidelijkheid over te krijgen.

Het annoteren is één van de stappen in het digitaliseren van het omgevingsplan. Door te annoteren worden kenmerken van het omgevingsplan en de regels die erin staan, onderscheiden en gestructureerd vastgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om de activiteit waarop een regel betrekking heeft en de kwalificatie van de regel zoals vergunningplicht of meldingsplicht. Het annoteren zorgt ervoor dat een omgevingsplan doorzocht kan worden op basis van die kenmerken. Voor het annoteren van een omgevingsplan heeft de VNG een handreiking opgesteld, deze vindt u hier

Enkele staalkaarten hebben we inmiddels gedigitaliseerd en van annotaties voorzien. Deze voorbeeld-annotaties bieden inspiratie bij het annoteren van uw omgevingsplan. Informatie hierover vindt u bij de staalkaarten.

Toepasbare regels

Toepasbare regels geven de logica achter de juridische regels weer en vertalen zo de juridische regels naar begrijpelijke taal. Toepasbare regels worden gemaakt voor het Omgevingsloket. Hierin zijn ze voor inwoners, bedrijven en belanghebbenden zichtbaar als vragenbomen. Door de vragen te beantwoorden kunnen zij nagaan of ze een vergunning moeten aanvragen voor hun initiatief. Toepasbare regels dragen zo bij aan de digitale dienstverlening van gemeenten aan hun inwoners en bedrijven. Lees meer over toepasbare regels