Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikken gemeenten over een tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijke omgevingsplan ontstaat van rechtswege.

In de periode van de inwerkingtreding van de wet tot 2032 moeten gemeenten het tijdelijk omgevingsplan omzetten in het omgevingsplan nieuwe stijl: een omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet. Deze periode noemen we overgangsfase.

Bekijk hier alle informatie over het op orde brengen van de basis van het omgevingsplan en het opstellen van een transitieplan