In de transitiefase moeten gemeenten (delen van) verordeningen over de fysieke leefomgeving overbrengen naar het omgevingsplan. De VNG stelt per modelverordening een handreiking beschikbaar en waar relevant voorbeeldregels voor het omgevingsplan en/of voorbeeldbepalingen voor de verordening.

Ga naar alle handreikingen, voorbeeldregels en voorbeeldbepalingen

De handreikingen geven aan welke bepalingen uit de betreffende verordening over moeten of mogen naar het omgevingsplan en welke bepalingen niet over mogen naar het omgevingsplan.

Voor de bepalingen die over moeten of mogen naar het omgevingsplan heeft de VNG voorbeeldregels opgesteld. Deze regels sluiten aan op de ge├»ntegreerde staalkaarten van de VNG en zijn deels ook daarin opgenomen. De denkwijze om te komen tot de regels is ook bruikbaar voor omgevingsplannen met een andere structuur. 

Voor bepalingen die gewijzigd achterblijven in de modelverordening bieden we voorbeeldbepalingen aan die aansluiten op de Omgevingswet. Hiermee lopen we vooruit op een herziening van die modelverordening.