Het omgevingsplan van de gemeente bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. Elke gemeente stelt één omgevingsplan op waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn opgenomen.

In het omgevingsplan worden regels gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Deze regels kunnen dus onder andere worden gesteld voor activiteiten.

De juridische regels uit het omgevingsplan van een gemeente worden gedigitaliseerd en gepubliceerd op het Omgevingsloket. Hiermee zijn ze toegankelijk voor inwoners, ondernemers en belanghebbenden die ze willen raadplegen. In het proces van digitaliseren worden de regels geannoteerd en toepasbaar gemaakt. Door de regels te annoteren zijn ze voor elke situatie snel te vinden. Door de regels toepasbaar te maken, kan ook iemand die niet goed is ingevoerd in de juridische taal van gemeenten, vinden wat voor zijn of haar situatie van toepassing is.

Samenhang juridische regels, annotaties en toepasbare regels

De samenhang tussen het opstellen van juridische regels voor in het omgevingsplan, het annoteren van die regels en het opstellen van toepasbare regels visualiseren we in de onderstaande afbeelding. Klik op de verschillende onderdelen voor meer informatie.

De online tool ontwerpvragen omgevingsplan helpt u bij het opstellen van de regels voor het omgevingsplan. Ook is er de database met eenduidige juridische begrippen voor gemeenten, die u kunt gebruiken als hulpmiddel bij het toepassen van begripsbepalingen tijdens het formuleren van de regels voor het omgevingsplan. Daarnaast zijn er staalkaarten, waarin voorbeeldregels staan die voorzien zijn van annotaties en toepasbare regels. Deze bieden u inspiratie bij het opstellen en publiceren (digitaliseren) van de regels uit het omgevingsplan.

Zie ook