De online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ geeft - op basis van keuzes die u maakt – aan welke type regels u moet opnemen in welk hoofdstuk van het omgevingsplan. U richt als het ware stap voor stap uw omgevingsplan in.

U kunt onderstaande drie stappen (drie beslisbomen) doorlopen. Houd de Handleiding ontwerptool omgevingsplan bij de hand. Hier wordt in de tool regelmatig naar verwezen door middel van blauwe i-tjes. 

De ontwerptool wordt bijgewerkt aan de hand van nieuwe inzichten.

Over de tool ontwerpvragen

De tool start vanuit drie keuzes:

Stap 1: Wat moet, wil of kan ik regelen in het omgevingsplan?

Deze stap (beslisboom) gaat in op het verwerken van kaders die vanuit omgevingsvisie en programma’s worden gesteld, op hoe u regels vanuit Rijk en provincies verwerkt en hoe u omgaat met lokale verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

Stap 2: Wat wil ik waar regelen en waarom?

Deze stap (beslisboom) geeft weer hoe u om kunt gaan met doelen die u als gemeente stelt of onderwerpen waarover het bestuur regels wil stellen.

Stap 3A en 3B: Hoe wil ik een activiteit regelen?

In deze beslisboom staan stappen genoemd die van toepassing zijn bij het regelen van activiteiten in uw omgevingsplan. Het is de bedoeling dat u voor elke activiteit deze stappen doorloopt.

Houd de Handleiding ontwerptool omgevingsplan bij de hand. Hier wordt in de tool regelmatig naar verwezen door middel van blauwe i-tjes.

Overzicht beslisbomen

De beslisbomen zijn uitgewerkt in onderstaande pdf's. Deze kunt u bij de hand houden als u de stappen doorloopt: