De online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ geeft u - op basis van keuzes die u maakt – aan welke type regels u moet opnemen in welk hoofdstuk van het omgevingsplan. U richt als het ware stap voor stap uw omgevingsplan in.

Over de tool ontwerpvragen

De tool ontwerpvragen start vanuit drie keuzes:

Stap 1: Wat moet, wil of kan ik regelen in het omgevingsplan?

Deze stap gaat in op het verwerken van kaders die vanuit omgevingsvisie en programma’s worden gesteld, op hoe u regels vanuit Rijk en provincies verwerkt en hoe u omgaat met lokale verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

Stap 2: Wat wil ik waar regelen en waarom?

Deze stap geeft weer hoe u om kunt gaan met doelen die u als gemeente stelt of onderwerpen waarover het bestuur regels wil stellen.

Stap 3: Hoe wil ik een activiteit regelen?

In dit onderdeel staan een tiental stappen genoemd die van toepassing zijn bij het regelen van activiteiten in uw omgevingsplan. Het is de bedoeling dat u voor elke activiteit deze stappen doorloopt.

De tool wordt bijgewerkt aan de hand van nieuwe inzichten.


Download hier de PDF bestanden van de drie stappen:

Zie ook

  • Klik bovenaan de pagina op Bekijk de andere artikelen in dit boek voor meer informatie.