De online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ geeft - op basis van keuzes die u maakt – aan welke type regels u moet opnemen in welk hoofdstuk van het omgevingsplan. U richt als het ware stap voor stap uw omgevingsplan in.

U kunt onderstaande drie stappen (drie beslisbomen) doorlopen. Houd de Handleiding ontwerptool omgevingsplan bij de hand. Hier wordt in de tool regelmatig naar verwezen door middel van blauwe i-tjes. 

Bekijk hier het webcollege voor een introductie op de toepassing van de ontwerptool.

De ontwerptool wordt bijgewerkt aan de hand van nieuwe inzichten.

Over de tool ontwerpvragen

De tool start vanuit drie keuzes:

Stap 1: Wat moet, wil of kan ik regelen in het omgevingsplan?

Deze stap (beslisboom) gaat in op het verwerken van kaders die vanuit omgevingsvisie en programma’s worden gesteld, op hoe u regels vanuit Rijk en provincies verwerkt en hoe u omgaat met lokale verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

Stap 2: Wat wil ik waar regelen en waarom?

Deze stap (beslisboom) geeft weer hoe u om kunt gaan met doelen die u als gemeente stelt of onderwerpen waarover het bestuur regels wil stellen.

Stap 3A en 3B: Hoe wil ik een activiteit regelen?

In deze beslisboom staan stappen genoemd die van toepassing zijn bij het regelen van activiteiten in uw omgevingsplan. Het is de bedoeling dat u voor elke activiteit deze stappen doorloopt.

Houd de Handleiding ontwerptool omgevingsplan bij de hand. Hier wordt in de tool regelmatig naar verwezen door middel van blauwe i-tjes.

Overzicht beslisbomen

De beslisbomen zijn uitgewerkt in onderstaande pdf's. Deze kunt u bij de hand houden als u de stappen doorloopt: