Organisatie

VNG

Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2022

Onder de Omgevingswet stelt elke gemeente één omgevingsplan op waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Er zijn twee manieren om het omgevingsplan op te bouwen: per gebied en per thema. De VNG heeft een factsheet opgesteld dat helpt bij het thematisch wijzigen van het omgevingsplan.

Met behulp van voorbeelden laat de factsheet zien hoe een omgevingsplan themagewijs kan worden opgebouwd. Ook leest u hoe het thematisch aanpassen van het omgevingsplan doorwerkt in de regels.