Het maken van het omgevingsplan begint met voorbereiden: oefenen, ervaring opdoen en het op orde brengen van het huidige instrumentarium en de informatievoorziening.

Voor een goede voorbereiding is het van belang om een beeld te hebben bij de opbouw van het omgevingsplan en de relatie met dienstverlening en initiatieven.

Daarom is het belangrijk dat u oefent met het opstellen van een omgevingsplan. Er zijn geen verplichte onderdelen die u voor de inwerkingtreding af moet hebben, wel zijn er onderdelen waarvan het erg wenselijk is dat u deze voor de inwerkingtreding klaar heeft. Deze onderdelen staan aangegeven in de minimale acties Omgevingswet.

In de voorbereiding zijn de volgende onderdelen van belang:

Oefen met het opstellen van een omgevingsplan
De VNG biedt verschillende mogelijkheden om te oefenen met het omgevingsplan.

Breng het huidige instrumentarium op orde
Het op orde brengen van het huidige instrumentarium (bestemmingsplannen en verordeningen) kan bijdragen aan een betere dienstverlening in de overgangsfase. 

Oefen met de Crisis-en herstelwet
Oefenen met de Crisis-en herstelwet helpt om ervaring op te doen met het werken in de geest van de Omgevingswet en om de eerste stappen richting het omgevingsplan te zetten.

Breng uw software en aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op orde
Schaf de juiste gemeentelijke software aan en zorg ervoor dat u aangesloten bent op de landelijke voorzieningen van het DSO. U kunt dan ook oefenen met het digitaliseren van het omgevingsplan.

Bekijk het webinar 'voorbereiden omgevingsplan'

Binnenkort beschikbaar: webinar opdrachtgeverschap (over het uitbesteden van het omgevingsplan)