Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2020

Deze staalkaart geeft voorbeeldregels over de bestaande woonwijk die in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen.  De bestaande woonwijk is een wijk waar iedere gemeente er wel één of meer van heeft. Het is een wijk waar geen grote ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, maar waar wel een aantal vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving spelen. De staalkaart geeft inzicht in hoe de systematiek van het omgevingsplan kan werken als ruimtelijke regels én milieuregels in het omgevingsplan worden geïntegreerd.  

De staalkaart bestaande woonwijk bestaat uit vier delen:  

  1. Handleiding voor de planopsteller: Hierin wordt de staalkaart bestaande woonwijk geïntroduceerd. Daarna worden het doel van de staalkaarten en de ontwerpkeuzes bij het opstellen van een omgevingsplan besproken.  
  2. Algemene toelichting op de regels: Deze toelichting is bedoeld voor alle gebruikers van een omgevingsplan. 
  3. Regels voor een bestaande woonwijk. In dit deel staan de voorbeeldregels voor de bestaande woonwijk, deze zijn in een aantal varianten uitgewerkt. 
  4. Artikelsgewijze toelichting op de regels in deze staalkaart voor een bestaande woonwijk.