Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2019

In deze staalkaart zijn voor vier activiteiten regels vanuit de model-APV in de structuur van het casco gezet. Voor elke activiteit zijn er verschillende varianten uitgewerkt, om te laten zien op welke verschillende manieren activiteiten in een omgevingsplan kunnen worden geregeld. In de toelichting worden de gevolgen van de verschillende varianten uitgelegd.
De staalkaart is een voorbeeld van de manier waarop een gemeente regels kan opnemen in het omgevingsplan. Hoewel gebruik is gemaakt van regelingen uit de modelverordeningen, is deze staalkaart geen modelverordening. Het is uiteindelijk aan de raad om te bepalen welke doelen zij heeft met het omgevingsplan en hoe zij het gemeentelijk beleid omzet in het omgevingsplan.