Deze wegwijzer hoort bij actie 2 uit lijst met minimale acties. Vanaf de inwerkingtredingsdatum moet u in staat zijn om een aanvraag of melding vanuit het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (DSO-LV) te ontvangen (volgens de daarvoor geldende standaard, art. 14.1 Ob).

Het gaat ook het ontvangen van aanvragen voor omgevingsoverleg. Het DSO-LV biedt aanvragen en meldingen aan volgens de STAM standaard. Dit is een andere standaard en manier van koppelen dan nu wordt gebruikt bij het huidige Omgevingsloket Online en AIM. Gemeenten moeten de nodige aanpassingen in de software gedaan hebben om aan te kunnen sluiten op het DSO-LV.

Urgentie

 • Aansluiten op DSO-LV is anders dan aansluiten op het huidige OLO en AIM.  De FTP-optie voor het ophalen van aanvragen e.d. en de notificatie via email vervallen.
 • De initiatiefnemer heeft het recht om via het Omgevingsloket digitaal in te dienen. 
 • U moet daarom zelf aangesloten zijn om aanvragen te ontvangen of daar een andere organisatie als behandeldienst voor in te stellen. Die behandeldienst moet dan aangesloten zijn op het DSO-LV. 
 • Als er geen aanvragen en meldingen ontvangen kunnen worden stokt het vergunningverleningsproces. Aansluiten is daarom een absolute vereiste. 

Aandachtspunten   

Inhoud 

 • Deze eis heeft alleen betrekking op het kunnen ontvangen van aanvragen, meldingen en informatie. De behandeling van aanvragen maakt onderdeel uit van eis 3.  
 • De eis geldt ook voor informatieplicht, informatieplicht ongewoon voorval, aanvraag maatwerkvoorschrift, melding gelijkwaardige maatregel en aanvraagtoestemming gelijkwaardige maatregel. 
 • Bij aansluiten is samenwerking met de softwareleverancier belangrijk. Aansluiten doet u samen met uw softwareleverancier. Uw softwareleverancier kan u op bepaalde vlakken ontzorgen.

Acties 

 • Het is voor de aansluiting op het DSO-LV van belang dat u organisatorische keuzes maakt voor het ontvangen van aanvragen, meldingen en informatieplichten voor activiteiten. U kunt ervoor kiezen om de aanvragen, meldingen en informatieplichten zelf te ontvangen of dit uit te besteden aan een ander bevoegd gezag of een uitvoeringsdienst. Als u het afhandelen van activiteiten door een ander wil laten uitvoeren, doet u dat via daarvoor geschikte software in het DSO-LV. 
 • Kies volgens welke architectuur- en inrichtingsprincipes u wilt aansluiten op het DSO-LV. Het VNG Kookboek aansluiten DSO-LV  geeft een aantal aanbevelingen om hierbij de juiste keuzes te maken. 
 • Onderzoek welke kanalen er op dit moment binnen uw organisatie zijn om aanvragen, meldingen en informatieplichten in te dienen. Ga vervolgens na welke kanalen na de inwerkingtreding via het DSO binnenkomen.  
 • U moet (digitaal) kunnen communiceren met aanvragers. Het hebben van een eHerkenning is nodig voor het invoeren van aanvragen die via een ander kanaal zijn ontvangen en voor aanvragen van de eigen organisatie. 
 • Het DSO verstrekt een notificatie naar de indiener dat het bericht is afgeleverd bij een bevoegd gezag of behandeldienst. U bent zelf verantwoordelijk om de indiener te informeren over het vervolg van de procedure. 
 • Van iedere verleende vergunning moet de bekendmaking gepubliceerd worden op DROP (deze verplichting valt onder de Bekendmakingswet, die ingaat op 1 januari 2021)

Proces 

 • U moet ‘hybride’ kunnen werken; het OLO-kanaal kan nog niet dicht, omdat er nog aanvullingen op eerder ingediende aanvragen binnen kunnen komen en tegelijkertijd zullen er ook nieuwe aanvragen via het DSO binnenkomen. 
 • Om aan te kunnen sluiten moet u een tijdsslot reserveren. Doe dit in overleg met uw softwareleverancier.  
 • Aansluiten op een ander systeem vraagt aanpassingen op het oude systeem. Houd rekening met de verwerving van de nodige functionaliteiten en met de implementatie. Dit kost 6 tot 9 maanden. 
 • Lukt het u onverhoopt niet om op tijd aan te sluiten? Er zijn overbruggingsmogelijkheden. Informatie daarover staat in het VNG Kookboek aansluiten DSO-LV.

Handige producten en diensten   

Vindt u niet wat u zoekt? Kijk voor meer producten en diensten in de Catalogus Omgevingswet voor gemeenten.

Contact