Catalogus Omgevingswet voor gemeenten (309)

Kennisbank omgevingswet is onderdeel van:

Roadmap Omgevingswet (Route 2022)

Deze Roadmap is een wegwijzer en een planning voor de activiteiten die gemeenten per inwerkingtreding van de Omgevingswet gerealiseerd moeten hebben, gebaseerd op de minimum eisen.

Oefencasussen

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet maakt oefencasussen voor gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en rijkspartijen.

Minimale acties Omgevingswet

Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' geeft aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet.

Praktijkvoorbeeld: Stappenplan Bopa en wijzigen omgevingsplan

Dit document is opgesteld voor de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Halderberge, Oisterwijk, Heusden, Steenbergen, Etten-Leur, Drimmelen, Rucphen, Altena en Dongen en heeft als doel inzichtelijk te maken welke stappen gezet moeten worden bij een aanvraag om een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning...

Tweedelige netwerkbijeenkomst Bruidsschat

De VNG organiseerde een tweedelige netwerkbijeenkomst over de bruidsschat. Tijdens deze twee bijeenkomsten hoort u alles over de bruidsschat, van regels in het omgevingsplan tot en met het instellen van behandeldiensten en wordt u meegenomen in hoe gemeenten en Omgevingsdiensten...