Catalogus Omgevingswet voor gemeenten (99)

Kennisbank omgevingswet is onderdeel van:
Filter resetten

Roadmap Omgevingswet (Route 2022)

Deze Roadmap is een wegwijzer en een planning voor de activiteiten die gemeenten per inwerkingtreding van de Omgevingswet gerealiseerd moeten hebben, gebaseerd op de minimum eisen.

Oefencasussen

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet maakt oefencasussen voor gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en rijkspartijen.

Minimale acties Omgevingswet

Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' geeft aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet.

Webinar digitalisering omgevingsvisie

Veel gemeenten maken momenteel hun omgevingsvisie. Uiteindelijk moet die gepubliceerd worden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hoe organiseert u dat? En hoe zorgt u ervoor dat een omgevingsvisie eenvoudig digitaal beschikbaar gesteld wordt? In dit webinar gaan we daarop...