Catalogus Omgevingswet voor gemeenten (80)

Kennisbank omgevingswet is onderdeel van:
Filter resetten

Oefencasussen

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet maakt oefencasussen voor gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en rijkspartijen.

Minimale acties Omgevingswet

Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' geeft aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet.

Webinar digitalisering omgevingsvisie

Veel gemeenten maken momenteel hun omgevingsvisie. Uiteindelijk moet die gepubliceerd worden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hoe organiseert u dat? En hoe zorgt u ervoor dat een omgevingsvisie eenvoudig digitaal beschikbaar gesteld wordt? In dit webinar gaan we daarop...

Handreiking omgevingsoverleg

Deze handreiking gaat in op de te maken keuzes ten behoeve van het instellen van het omgevingsoverleg en de daarbij behorende vervolgstappen.