Catalogus Omgevingswet voor gemeenten (113)

Kennisbank omgevingswet is onderdeel van:
Filter resetten

Roadmap Omgevingswet (Route 2022)

Deze Roadmap is een wegwijzer en een planning voor de activiteiten die gemeenten per inwerkingtreding van de Omgevingswet gerealiseerd moeten hebben, gebaseerd op de minimum eisen.

Minimale acties Omgevingswet

Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' geeft aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet.

Praktijkvoorbeeld: Stappenplan Bopa en wijzigen omgevingsplan

Dit document is opgesteld voor de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Halderberge, Oisterwijk, Heusden, Steenbergen, Etten-Leur, Drimmelen, Rucphen, Altena en Dongen en heeft als doel inzichtelijk te maken welke stappen gezet moeten worden bij een aanvraag om een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning...

Tweedelige netwerkbijeenkomst Bruidsschat

De VNG organiseerde een tweedelige netwerkbijeenkomst over de bruidsschat. Tijdens deze twee bijeenkomsten hoort u alles over de bruidsschat, van regels in het omgevingsplan tot en met het instellen van behandeldiensten en wordt u meegenomen in hoe gemeenten en Omgevingsdiensten...

Tweedelige netwerkbijeenkomst VTH en Milieu

Wat verandert er nu in de wetgevingssystematiek van de Omgevingswet als het gaat om milieu? En wat betekent dat voor VTH-ers en de omgevingsplanmakers (de milieu- en RO-adviseurs)? Voor gemeenten gaat er het nodige veranderen. Daarom heeft de VNG een...

Bodem breed academie - Bodem in de Omgevingswet

Bodembreed Academie is een digitaal platform met kennis en kunde over bodem en ondergrond voor (aankomend) bodemprofessionals. Hier vindt u ook verschillende webinars over Bodem in de Omgevingswet.