Catalogus Omgevingswet voor gemeenten (36)

Kennisbank omgevingswet is onderdeel van:
Filter resetten

Roadmap Omgevingswet (Route 2022)

Deze Roadmap is een wegwijzer en een planning voor de activiteiten die gemeenten per inwerkingtreding van de Omgevingswet gerealiseerd moeten hebben, gebaseerd op de minimum eisen.

Minimale acties Omgevingswet

Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' geeft aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet.

Handreiking annoteren omgevingsplan

Het annoteren zorgt ervoor dat een regeling, zoals een Omgevingsplan, gericht doorzocht kan worden. Met behulp van annotaties krijgt degene die op zoek is naar regels die voor zijn of haar situatie van toepassing zijn, alleen die artikelen te zien...

Oplegnotitie voor gemeenten marktverkenning VNG Omgevingswet

In deze oplegnotitie wordt de marktverkenning die is uitgevoerd onder bestaande en nieuwe leveranciers op het vlak van de Omgevingswet software over de onderdelen VTH software, Plantsoftware en software voor Toepasbare regels in beeld gebracht. De resultaten van deze marktverkenning...

Oefenaanbod Toepasbare regels Software

Om overheden de gevraagde informatie te kunnen geven, hebben we softwareleveranciers gevraagd om het oefenaanbod Toepasbare regels software toe te lichten. Verschillende leveranciers hebben aangegeven welke producten ze aan oefenaanbod aanbieden.