De producten- en dienstencatalogus Omgevingswet van VNG (PDC) helpt gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet. Ook op diverse websites, denk aan aandeslagmetdeomgevingswet.nl en vng.nl, is hierover een grote hoeveelheid nuttige informatie te vinden.

De PDC dient als een wegwijzer in al deze informatie over de Omgevingswet. De huidige PDC is een betaversie in Excel. Later volgt een gebruiksvriendelijkere tool waarin filteren en zoeken nog beter kan.

De VNG heeft de PDC Omgevingswet ontwikkeld voor iedereen die zich binnen gemeenten en uitvoeringsorganisaties bezighoudt met de Omgevingswet.

Welke producten en diensten staan erin?

De PDC biedt een overzicht van middelen die gemeenten kunnen gebruiken bij de implementatie van de Omgevingswet. Denk aan publicaties, handreikingen, opleidingen en audiovisueel materiaal. Uitsluitend producten en diensten die al beschikbaar zijn of binnen afzienbare termijn beschikbaar komen hebben een plaats in de PDC.

Nieuwsberichten, blogs en brieven maken geen onderdeel uit van de PDC en kunt u vinden op vng.nl. Soms verwijzen we ook naar een webpagina die informatie en links naar gerelateerde onderwerpen bevat. Dat heet in de PDC een dossier.

Hoe gebruikt u de PDC?

Naast vrij zoeken (CTRL-F) kan gefilterd worden op een aantal aspecten:

  • Doelgroep: Binnen gemeenten zijn elf doelgroepen (niet uitputtend) gedefinieerd;
  • Fase beleidscyclus: er zijn vier fasen. Indien een product meerdere of alle fasen beslaat dan is dit generiek;
  • Vijf kerninstrumenten, zoals omgevingsvisie en omgevingsplan;
  • VNG lagenmodel, zoals digitaal stelsel, processen, content, anders werken en dienstverlening;
  • Specifieke overige trefwoorden, bijvoorbeeld bruidsschat, participatie, ICT standaarden, juridische en toepasbare regels;
  • Vorm, zoals een publicatie, filmpje of opleiding

Vanuit de PDC kan direct de link naar de oorspronkelijke bronnen gevolgd worden op diverse websites, met name die van VNG en Programma Aan de Slag met de Omgevingswet.
VNG raadt aan om de PDC naast de minimumlijst (wat moet een gemeente klaar hebben op 1 januari 2021 in het kader van de Omgevingswet) en de daarop gebaseerde roadmap te gebruiken.

Contact

Vragen, opmerkingen of suggesties en ervaringen bij het gebruik van de PDC zijn zeer welkom via het emailadres:

PDC - betaversie in excel