Dienstverleners spelen een steeds grotere rol bij de implementatie van de Omgevingswet. Onder andere om gemeenten te ontzorgen, om kennis en kunde over te brengen en voor het leveren van tijdelijk capaciteit aan gemeenten.  VNG wil graag dat gemeenten de benodigde dienstverlening voor ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet goed kunnen vinden. Daarom brengen we het aanbod van beschikbare dienstverlening in beeld door middel van de marktverkenning Omgevingswet Dienstverlening. 

Meedoen aan de marktverkenning

Alle dienstverleners die diensten aan (willen) bieden met betrekking op de Omgevingswet kunnen zich via de marktverkenning presenteren aan gemeenten. Ook nieuwe toetreders kunnen reageren op de marktverkenning.

De marktverkenning verloopt via CTM Solution. De marktverkenning wordt continu geactualiseerd met nieuwe inzendingen van nieuwe en bestaande leveranciers.

Dienstverleningscategorieën

De marktverkenning is opgezet rond 6 dienstverleningscategorieën waar naar verwachting de meeste ondersteuningsvraagstukken vanuit gemeenten zijn: 

  1. Ruimtelijke ordening, stedenbouw en planologie: ondersteuning bij de kerninstrumenten (Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Programma, Algemene rijksregels voor activiteiten, Omgevingsvergunning en Projectbesluit).
  2. Regelbeheer en gemeente brede dienstverlening: gericht op de vertaling van regelgeving in toepasbare regels zodat de gemeentelijke dienstverlening voor burgers en bedrijven verbetert. 
  3. Management, organisatie, processen & cultuur: ondersteuning bij de andere manier van werken: samenhangend, als één overheid, zorgend voor ketensamenwerking, integraal werkend en in participatie met de samenleving.
  4. Informatiemanagement & IT: ondersteuning bij de informatiekundige en digitale transitie (vernieuwen van de software) bij het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
  5. Trainingen en opleidingen: dienstverleners die op één of meerdere hoofdgebieden van de Omgevingswet trainingen en/of opleidingen aanbieden. 
  6. Systemintegrator en implementatie van specifieke software: ondersteuning bij de implementatie van specifieke lokale softwarepakketten die beschikbaar zijn om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 

Resultaten

De antwoorden op deze marktverkenning zijn beschikbaar. Op het eerste tabblad van het overzicht vindt u een leeswijzer, lees dit goed door. In het totaaloverzicht in Excel overzicht kunt u zien welke aanbieders er voor welke categorie zijn. Hier staan de contactgegevens en heeft elke leverancier zijn visie op de veranderopgave van de Omgevingswet gegeven. Eveneens hebben de adviesbureaus / dienstverleners aangegeven bij welk van de acties uit de lijst ‘Minimale acties omgevingswet’ zij kunnen ondersteunen. Systemintegrators hebben aangegeven voor welke softwarepakketten zij welke (sub)implementatiediensten leveren. In de individuele overzichten kunt u per leverancier de beschrijving van hun subdiensten de capaciteit hiervoor in FTE en referenties bekijken.

Marktverkenning softwareleveranciers

Softwareleveranciers worden in deze notitie buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is sinds mei 2019 de marktverkenning Omgevingswetsoftware beschikbaar. Deze wordt continu geactualiseerd op basis van geactualiseerde antwoorden van softwareleveranciers. 

Dienstverleners toepasbare regels

Onderdeel van implementatie van de Omgevingswet is het ontwikkelen van toepasbare regels. Toepasbare regels zijn nodig om de juiste vragen te stellen in het Omgevingsloket. Deze regels worden o.a. door gemeenten opgesteld, geverifieerd en geregistreerd in het digitaal stelsel Omgevingswet. Omdat sommige gemeenten daarbij een beroep willen doen op dienstverleners maakt VNG door middel van casusbeschrijvingen inzichtelijk welke dienstverleners hen hierbij kunnen ondersteunen.  

Uit de casusbeschrijvingen wordt duidelijk bij welke specifieke componenten een dienstverlener gemeenten kan ondersteunen. Dit varieert van strategisch advies tot het uitvoeren van regelbeheer analist werkzaamheden en van technische ondersteuning tot juridische of dienstverleningsexpertise. 

Meer informatie en de casusbeschrijvingen vindt u op vng.nl.