Samen met gemeenten en softwareleveranciers heeft de VNG software specificaties (requirements) opgesteld. Deze dienen als basis voor het verwervingsproces van Omgevingswet software door gemeenten. Ze helpen de inhoudelijk specialisten (o.a. planjuristen), medewerkers van ICT (functioneel beheerders en informatiemanagers) en specialisten van inkoop en aanbesteding om gezamenlijk een beeld te vormen van de te verwerven of aan te passen software.

De volgende software requirements zijn beschikbaar via Gemma online:

Op grond van onder andere voortschrijdende inzichten tijdens de ontwikkeling van de wetgeving en nieuwe inzichten vanuit leveranciers worden deze specificaties regelmatig up to date gebracht.

Standaarden

Om gemeentelijke systemen aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn standaarden ontwikkeld.

  • Standaard en informatiemodel aanvragen en meldingen (STAM en IMAM)
    De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) en het bijbehorende informatiemodel (IMAM) helpen bij het afleveren van een vergunningaanvraag of melding bij overheden. Dit is één van de standaarden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Meer informatie.
  • Standaard en informatiemodel toepasbare regels (STTR en IMTR)
    De Standaard toepasbare regels (STTR) en het bijbehorende informatiemodel (IMTR) helpen bij het publiceren van toepasbare regels. Dit is één van de standaarden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en hoort bij het koppelvlak Register toepasbare regels (RTR). Meer informatie
  • Standaard officiële publicaties (STOP/TPOD)
    Voor het valideren en publiceren van omgevingswetbesluiten zijn een standaard en informatiemodellen voor overheidspublicaties ontwikkeld, zoals de Standaard voor officiële publicaties (STOP) en de bijbehorende toepassingsprofielen (TPOD). Overheden publiceren omgevingswetbesluiten via de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Meer informatie