Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Eén digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie, en op termijn informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele voorzieningen van overheden. In veel gevallen moet vanaf de inwerkingtreding binnen 8 weken een aangevraagde Omgevingsvergunning afgegeven kunnen worden. Dit op basis van een integrale afweging, al dan niet in overleg met de bestuurlijke partners.

Werkplaats DSO-keten

werkplaats DSO

De VNG faciliteert in maart en april 2021 de Werkplaats DSO-keten, een manier om bij een gemeente een werkende DSO-keten te realiseren. Met een werkende DSO-keten leggen gemeenten de basis voor alle verdere stappen die ze gaan zetten om de Omgevingswet te implementeren in de organisatie: van het inrichten van de VTH-processen tot het maken van juridische en toepasbare regels.  Door kennis en resultaten uit de werkplaats te delen, kunnen alle gemeenten hiervan profiteren.

Publicaties & Brieven