Overig
Met deze marktverkenning wil VNG namens alle gemeenten het aanbod van diensten omtrent de Omgevingswet in beeld brengen.
Overig
Hier vindt u her Intakeformulier
Overig
Hier vindt u de werkwijze en rollen van de Intaketafel
Overig
Hier vindt u het format van het verslag Intaketafel
Overig
Hier vindt u de werkwijze en rollen Omgevingstafel
Overig
Hier vindt u het format van het draaiboek gesprek Omgevingstafel