Geachte woordvoerders Omgevingsrecht en Justitie,

U heeft maandag 9 november bij de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid het debat gevoerd over de Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35256). Wij willen graag reageren op de ingediende amendementen. Naar aanleiding van de artikelen die op 13  november in Trouw zijn verschenen, willen wij u hierover ook informeren.