Het opzetten en uitvoeren van een Werkplaats DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)-keten helpt u met het organiseren, testen en doorlopen van de volledige gemeentelijke DSO-keten. Die loopt van het maken en publiceren van een omgevingsplan tot het ontvangen van een vergunningaanvraag op basis van de regels uit het plan.

Door met een multidisciplinair team te testen en te oefenen raakt u vertrouwd met de nieuwe digitale omgeving, leert u te werken met de nieuwe software en raakt u als team op elkaar ingespeeld. Én u onderzoekt hoe u de DSO-keten werkend krijgt.

Stappenplan

Van februari tot en met mei 2021 heeft de VNG verschillende Werkplaatsen DSO-keten intensief begeleid, onder andere met een werkplaatscoach. Op basis van de ervaringen uit deze werkplaatsen is er een stappenplan gemaakt, waarmee u nu zelfstandig een werkplaats kunt organiseren.

Blijf op de hoogte

Laat via dit formulier uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle bijeenkomsten die we organiseren rondom de werkplaatsen.

Vragen? Mail ons! 

Heeft u vragen over de Werkplaats DSO-keten? Stuur dan een mail naar bio@vng.nl met als onderwerp ‘werkplaats DSO’, dan nemen wij contact met u op.