Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet is het belangrijk dat u als gemeente het DSO kent, de juiste software in huis hebt en aangesloten bent op de landelijke voorzieningen. Ook moet u in staat zijn om de zogenaamde keten in het DSO te doorlopen.

Dit zijn de stappen die lopen van het maken en publiceren van een omgevingsplan tot het ontvangen van een vergunningaanvraag op basis van de regels uit het plan.

In een Werkplaats DSO-keten doorloopt u, in samenwerking met uw (software)leveranciers en ketenpartners, deze volledige digitale keten. Door met een multidisciplinair team te testen en te oefenen raakt u vertrouwd met de nieuwe digitale omgeving, leert u te werken met de nieuwe software en raakt u als team op elkaar ingespeeld. Én u onderzoekt hoe u de DSO-keten werkend krijgt.

Zo brengt u de techniek op orde en kunt u daarna uitgebreider aan de slag en oefenen met het inhoudelijke werk, zoals het maken van het omgevingsplan met de juridische regels, annotaties en de bijbehorende toepasbare regels en vragenbomen.

Doorloop de DSO-keten met de gemeente Rotterdam

Wilt u zelf een werkplaats starten en wilt u weten hoe de DSO-keten fungeert? Bekijk dan deze video. In deze video maakt u kennis met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de 11 stappen van de DSO-keten. De video neemt u aan de hand van schermopnames mee in de gemeentelijke software van de gemeente Rotterdam, en laat de wisselwerking zien met de landelijke voorzieningen. 

Stappenplan

Van februari tot en met mei 2021 heeft de VNG verschillende Werkplaatsen DSO-keten intensief begeleid, onder andere met een werkplaatscoach. Op basis van de ervaringen uit deze werkplaatsen is er een stappenplan gemaakt, waarmee u nu zelfstandig een werkplaats kunt organiseren.

Blijf op de hoogte

Laat via dit formulier uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle bijeenkomsten die we organiseren rondom de werkplaatsen.

Vragen? Mail ons! 

Heeft u vragen over de Werkplaats DSO-keten? Stuur dan een mail naar bio@vng.nl met als onderwerp ‘werkplaats DSO’, dan nemen wij contact met u op.

Alle partijen die een rol hebben in de DSO-keten kunnen deelnemen aan een werkplaats en voor al deze partijen is er kennis op te doen en te benutten.

Gemeenten die een werkplaats organiseren 
Medewerkers bij gemeenten die een rol hebben in de DSO-keten doen in een beschermde omgeving (waar fouten mogen worden gemaakt) ervaring op met de nieuwe digitale omgeving, de software en doen kennis op van de werkende DSO-keten. Na een succesvol verlopen werkplaats, heeft een gemeente de DSO-keten werkend en is ze klaar om zich verder voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet. Of: het is helder aan welke onderdelen van de keten nog gewerkt moet worden, om hem werkend te krijgen.

Softwareleveranciers
Softwareleveranciers doen kennis op van de DSO-keten en kunnen hun software verbeteren.

Dienstverleners
Met de werkplaatsen worden dienstverleners in stelling gebracht. Zij kunnen gemeenten begeleiden in het organiseren van een werkplaats DSO-keten.

infographic Werkende DSO-keten

De focus in de Werkplaats DSO-keten ligt op het werkend krijgen van de digitale keten, zodat deze klaargestoomd is voor de inhoud die er doorheen moet gaan stromen (juridische regels, toepasbare regels, omgevingsplan).

Een werkende DSO-keten is dus de basis voor vervolgstappen, zoals het inrichten van de VTH-processen, het aanpassen van de bruidsschat en het ontwikkelen van het omgevingsplan.

De gemeentelijke DSO-keten loopt van het maken (publiceren/wijzigen) van een omgevingsplan tot het afhandelen van een vergunningaanvraag of melding. Onderstaande afbeelding toont de keten zoals hij hoort te werken in 11 stappen. Deze stappen worden verder toegelicht in het stappenplan.