Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

1 oktober

De Omgevingswet heeft impact op houding, gedrag en competenties van de gemeentelijke medewerkers. Aan de hand van de competentieprofielen geven we inzicht hoe u deze profielen kunt gebruiken in de verschillende onderdelen van het HR domein.

6 oktober

De deelnemers aan deze masterclass doorlopen alle essentiële processen om te komen tot onderwerpen die als basis gelden voor een aangesloten omgevingsplan. Dit kan als de basis dienen voor het maken van een integraal en compleet omgevingsplan voor een gemeente.

7 oktober

In september publiceert de VNG een nieuwe roadmap voor de invoering van de Omgevingswet. De roadmap geeft gemeenten inzicht in de stappen die zij tot de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022 moeten zetten.

8 oktober

Ieder jaar organiseert de Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM) de Dag van de Omgevingswet. Dit jaar in de vorm van een online congres. Het plenaire programma en een aantal deelsessies vinden plaats op 8 oktober 2020. De overige sessies zijn gepland in de periode van 1 tot 13 oktober.

12 oktober

Dit webinar maakt de deelnemers duidelijk hoe zij met annoteren aan de slag kunnen en welke aspecten daarbij een rol spelen. Het is belangrijk om hier bewust van te zijn voordat de regels voor het Omgevingsplan worden geschreven.

13 oktober

Werkt u hard om de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet vorm te geven in uw organisatie? Bent u eraan toe om de beweging te verbreden en de mensen te mobiliseren die de veranderingen in de praktijk waar moeten maken? De interbestuurlijke leerreis geeft u gericht informatie en handvatten voor wat op dit moment urgent en belangrijk is, zodat u de resterende tijd tot aan de invoeringsdatum van 1 januari 2022 optimaal kunt benutten.

13 oktober

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

13 oktober

In deze intensieve online workshop worden leidinggevenden in vogelvlucht meegenomen langs de belangrijkste punten van de Omgevingswet. U komt te weten wat de veranderingen betekenen voor uw medewerkers en hoe u daarmee aan de slag kunt gaan.

10 november

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

17 november

In deze intensieve online workshop worden leidinggevenden in vogelvlucht meegenomen langs de belangrijkste punten van de Omgevingswet. U komt te weten wat de veranderingen betekenen voor uw medewerkers en hoe u daarmee aan de slag kunt gaan.