5 maart

Veel communicatieadviseurs krijgen in hun werk te maken met de Omgevingswet. Zowel richting de interne organisatie als naar burgers en initiatiefnemers. VNG faciliteert daarom een werklab voor communicatieadviseurs die zich binnen hun gemeente bezighouden met de Omgevingswet.

6 maart

Het Topcongres Omgevingswet geeft de ambtelijke top inzicht in wat er moet gebeuren om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Bent u binnen uw ambtelijke organisatie als topambtenaar verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet? Mis dit congres dan niet!

23 maart

Op maandag 23 maart organiseren de VNG, Aan de Slag en de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken de vierde wetgevingsupdate. Op het programma staan onder meer de aanvullingssporen bodem, natuur en geluid, de overgangsfase omgevingsplan en participatie.

31 maart

Als opvolger van de drukbezochte DSO-dagen starten we in 2020 met de opvolger: Implementatiedag Omgevingswet.

7 april

Werkt u hard om de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet vorm te geven in uw organisatie? Bent u eraan toe om de beweging te verbreden en de mensen te mobiliseren die de veranderingen in de praktijk waar moeten maken? De interbestuurlijke leerreis geeft u gericht informatie en handvatten voor wat op dit moment urgent en belangrijk is, zodat u de resterende tijd tot aan de invoeringsdatum van 1 januari 2021 optimaal kunt benutten.

7 juli

Als opvolger van de drukbezochte DSO-dagen starten we in 2020 met de opvolger: Implementatiedag Omgevingswet

15 september

Als opvolger van de drukbezochte DSO-dagen starten we in 2020 met de opvolger: Implementatiedag Omgevingswet

15 december

Als opvolger van de drukbezochte DSO-dagen starten we in 2020 met de opvolger: Implementatiedag Omgevingswet