Nieuws
Webinar gemist?

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten gemeenten in staat zijn om hun omgevingsplan te wijzigen of ervan af te wijken. Hier zijn diverse instrumenten voor, waaronder TAM-IMRO. De komende tijd organiseren we maandelijks een Vragenuur TAM-IMRO.  

7 december

Afgelopen maanden hebben we in het kader van Indringend Ketentesten (IKT) met een flink aantal gemeenten de DSO-keten getest. Op deze laatste IKT-bijeenkomst van het jaar delen wij samen met de IKT-gemeenten onze belangrijkste bevindingen. 

7 december

Initiatiefnemers kunnen hun aanvraag of melding straks doen in het nieuwe Omgevingsloket. Echter moet het ook mogelijk zijn om een aanvraag te doen op papier. 

7 december

Tegen wijzigingsbesluiten op het omgevingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Als gemeente moet u dan de op de zaak betrekking hebbende stukken aanleveren. Voor alle vragen die niet aan bod komen in de sessie over dit onderwerp op 1 december, organiseren we op 8 december een Vragenuur. 

8 december

Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Een van die manieren is de BOPA. Heeft u vragen over dit onderwerp? Op donderdag 14 december organiseren we weer een Vragenuur BOPA voor zowel de leden van het Netwerk omgevingsplan als de leden van het Netwerk VTH.

14 december

Vanaf 1 januari 2024, dus bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, kunt u in de viewers van het nieuwe Omgevingsloket raadplegen of iets past binnen een omgevingsplan. Tijdens deze basiskennissessie maakt u aan de hand van een aantal praktische voorbeelden kennis met deze functionaliteit.

14 december

In deze sessie bespreken we als eerste het in beheer nemen van de bruidsschat: hoe kunt u de juiste startsituatie creëren in uw software voor uw eerste planwijziging en voor het wijzigen van de toepasbare regels van de bruidsschat? Daarna gaan we in op veranderende functies en taken in de planketen.

15 december

De netwerkbijeenkomsten Financiën Omgevingswet worden maandelijks georganiseerd. De laatste sessie van dit jaar vindt plaats op donderdag 21 december. Tijdens deze netwerkbijeenkomst delen het VNG-team Financiën Omgevingswet en deelnemende gemeenten hun kennis, ervaringen en vragen.

21 december

Waar de een de Omgevingswet kan dromen, is het voor de ander soms nog een compleet raadsel. Om de basics nog een keertje op een rijtje te zetten, organiseren we de basiskennissessie Omgevingswet in Vogelvlucht. Meld u aan om hieraan deel te nemen.

9 januari