Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

14 juni

De energietransitie heeft grote invloed op de inrichting van onze leefomgeving en ons landschap. De sprekers laten zien welke instrumenten de huidige wetgeving biedt, behandelen de instrumenten van de Omgevingswet en geven antwoord op verschillende vragen. 

22 juni

Tijdens een virtuele demonstratie wordt u bijgepraat over de stand van zaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De resultaten van de ontwikkeling van het Omgevingsloket worden getoond, er wordt ingezoomd op de functionele kant van het DSO en wat dit betekend voor o.a. planmakers en vergunningverleners.

26 juni

Raadsleden en griffiers die vragen hebben over de Omgevingswet kunnen inlopen tijdens het online spreekuur van de VNG. In dit spreekuur kunt u alles vragen over bevoegdheden, rol en positie van de Raad, noodzakelijke besluiten die dit jaar genomen moeten worden en de keuzes die de Raad moet maken. 

28 juni

Gemeenten en omgevingsdiensten bereiden hun organisatie voor op de komst van de Omgevingswet. Zijn de ICT-systemen aangepast aan de gewenste proceskeuzes? De VNG biedt ICT-architectuur, procesontwerpers/projectleiders VTH en programmaleiders een actie-afstemplaats aan (2 halve dagen).

28 juni

Zijn uw VTH-processen goed ingericht? De VNG wil gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren om voortuitgang te boeken en succes binnen de eigen organisatie te stimuleren met de VTH-processen. Daarom biedt de VNG via het concept ‘Train de facilitator' een training aan.

30 juni

Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek 'Gemeenten & Bureaus, Samenwerken onder de Omgevingswet, over samenwerking van gemeenten, stedenbouwkundige bureaus en plansoftwareleveranciers bij het realiseren van een omgevingsplan, organiseert de VNG een inhoudelijke, verdiepende bijeenkomst.