Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus gaan alle bijeenkomsten tot 1 juni niet door. 

Organisaties zijn momenteel druk bezig met het vinden van een alternatief. Bijeenkomsten worden verzet naar een nieuwe datum of vinden plaats in een andere vorm. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

7 april

Werkt u hard om de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet vorm te geven in uw organisatie? Bent u eraan toe om de beweging te verbreden en de mensen te mobiliseren die de veranderingen in de praktijk waar moeten maken? De interbestuurlijke leerreis geeft u gericht informatie en handvatten voor wat op dit moment urgent en belangrijk is, zodat u de resterende tijd tot aan de invoeringsdatum van 1 januari 2021 optimaal kunt benutten.

7 april

Op dinsdag 7 april kunt u om 14.00 uur live deelnemen aan het webinar 'implementatie van de omgevingstafel'. In dit webinar hoort u alles over de 'intaketafel' en de 'omgevingstafel' én u kunt vragen stellen. Bent u erbij?

9 april

Wat houdt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in? Hoe bereid je je als gemeente het beste op de Wkb voor? En wat is het nut en de noodzaak om proefprojecten te starten? 

14 april

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

11 mei

In dit webinar delen we onze ervaringen met het annoteren en toepasbaar maken van juridische regels. Van 11 tot 12 uur kunt u live deelnemen.

12 mei

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

9 juni

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

7 juli

Als opvolger van de drukbezochte DSO-dagen starten we in 2020 met de opvolger: Implementatiedag Omgevingswet

8 september

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

15 september

Als opvolger van de drukbezochte DSO-dagen starten we in 2020 met de opvolger: Implementatiedag Omgevingswet