27 september

Gemeenten en omgevingsdiensten bereiden hun organisatie voor op de komst van de Omgevingswet. Zijn de ICT-systemen aangepast aan de gewenste proceskeuzes? De VNG biedt ICT-architectuur, procesontwerpers/projectleiders VTH en programmaleiders elke maandag een actie-afstemplaats aan.

28 september

De VNG organiseert een online bijeenkomst Samenwerken onder de Omgevingswet, waarin het omgevingsplan centraal staat. Hoe werken we hierin als driehoek (gemeenten, leveranciers en bureaus) met elkaar samen? Waar liggen de kansen en welke beren komen we tegen binnen het DSO kijkend naar het omgevingsplan?

28 september

De omgevingsvisie moet uiteindelijk gepubliceerd worden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hoe organiseert u dat? En hoe zorgt u ervoor dat een omgevingsvisie eenvoudig digitaal beschikbaar wordt gesteld? In dit webinar gaan we onder andere hierop in.

7 oktober

Zijn uw VTH-processen goed ingericht? De VNG wil gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren om voortuitgang te boeken en succes binnen de eigen organisatie te stimuleren met de VTH-processen. Daarom biedt de VNG via het concept ‘Train de facilitator' een training aan.

7 oktober

Het Netwerk Omgevingsplan gaat van start met de eerste netwerkbijeenkomst. In dit netwerk helpen gemeenten elkaar bij het voorbereiden en maken van het omgevingsplan. Tijdens deze eerste bijeenkomst trapt gemeente Dordrecht af. Bent u erbij?

12 oktober

De leveranciersdag is een bijeenkomst met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De bijeenkomsten zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De leveranciersdagen vinden daarom regelmatig plaats. 

21 oktober

Zijn uw VTH-processen goed ingericht? De VNG wil gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren om voortuitgang te boeken en succes binnen de eigen organisatie te stimuleren met de VTH-processen. Daarom biedt de VNG via het concept ‘Train de facilitator' een training aan.

1 november

Werkt u ook aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s? Omcirkel dan maandag 1 november in uw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2021 in Heerlen. Tijdens dit evenement komen stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomst.

4 november

Zijn uw VTH-processen goed ingericht? De VNG wil gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren om voortuitgang te boeken en succes binnen de eigen organisatie te stimuleren met de VTH-processen. Daarom biedt de VNG via het concept ‘Train de facilitator' een training aan.

18 november

Zijn uw VTH-processen goed ingericht? De VNG wil gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren om voortuitgang te boeken en succes binnen de eigen organisatie te stimuleren met de VTH-processen. Daarom biedt de VNG via het concept ‘Train de facilitator' een training aan.