Het Rijk heeft een internetconsultatie gestart over de aanpassing van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro). De aanpassing betreft onder meer de toevoeging van antenne- en radarlocaties, en het aanwijzen van reserveringsstroken in verband met de verbreding van de A20, A15 en A2.
De vragen in de marktverkenning Omgevingswetsoftware zijn geactualiseerd. In de nieuwe versie van de marktverkenning is meer aandacht voor onder andere de componenten in plansoftware en worden iets gerichtere vragen gesteld over de aansluiting op het DSO-LV.
De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021.
In de afgelopen weken heeft de VNG samen met haar interbestuurlijke partners criteria opgesteld die van belang zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Op dinsdag 7 april kunt u om 14.00 uur live deelnemen aan het webinar 'implementatie van de omgevingstafel'. In dit webinar hoort u alles over de 'intaketafel' en de 'omgevingstafel' én u kunt vragen stellen. Bent u erbij?
In voorbereiding op de Omgevingswet moeten werkprocessen en het ondersteunende ICT-landschap worden aangepast. Om tijdig op een minimumniveau te kunnen werken moeten gemeenten in deze periode ICT-inrichtings- en aanbestedingskeuzes maken. Sommige gemeenten, die nog geen Omgevingswet VTH-software in huis...
De Omgevingswet vraagt om integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Waarbij gemeenten tot nu toe gewend waren om vaak thematisch beleid en visies op te zetten op bijvoorbeeld het vlak van groen, verstedelijking, gezondheid, mobiliteit, energietransitie. wordt er nu verwacht dat dit samen gaat komen in...
Deze week zijn vier webinars live uitgezonden. U kunt deze nu online terugkijken. De webinars 'ontwerpvragen en staalkaarten omgevingsplan', 'verordeningen in het omgevingsplan' en ‘overgangsfase omgevingsplan’ zijn onderwerpen die tijdens de wetgevingsupdate aan bod zouden zijn gekomen. Daarnaast kunt u een...
In ongeveer de helft van de gemeenteraden, schat Pascale Georgopoulou in, bestaat er een raadswerkgroep Omgevingswet. De vraag is: wat doet zo’n werkgroep? Hoe voorkom je dat het instellen van een raadswerkgroep niet meer is dan een theekransje?
In de derde podcast uit de serie ‘De raad en de Omgevingswet’ wordt ingegaan op de nieuwe bevoegdheid van de raad, het zogenaamde adviesrecht.