In Almere worden de kansen van de Omgevingswet gezien. Bijvoorbeeld in de Wijk Oosterwold. Wethouder Jan Hoek zet uiteen hoe in zijn gemeente de implementatie van de Omgevingswet wordt aangepakt en gaat hij in op participatie en de noodzaak om alle belangen goed boven tafel te krijgen.
Dit voorjaar faciliteert de VNG de Werkplaats DSO-keten (Digitaal Stelsel Omgevingswet), een manier om bij een gemeente een werkende DSO-keten te realiseren. Kennis en resultaten worden gedeeld, zodat alle gemeenten ervan kunnen profiteren.
De zestiende podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat over de samenwerking van de Raad en de provincie. Pascale Georgopoulou gaat hierover in gesprek met Susanne Nolten, programmaleider bij de provincie Overijssel.
Afgelopen week hebben beide Kamers met minister Ollongren van BZK debat gevoerd over het Koninklijk Besluit Omgevingswet. Het Koninklijk Besluit bevat de voorgestelde datum voor inwerkingtreding. Nu het kabinet is gevallen, neemt de onduidelijkheid echter toe.
Op 14 januari is de Eerste Kamer in debat gegaan met de minister over het Koninklijk Besluit voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gemeenten herkennen de zorgen die de Eerste Kamer heeft. Voor gemeenten is ook duidelijkheid over de inwerkingtredingsdatum van groot belang.
De twee werelden van de Energietransitie en de Omgevingswet. Waar vinden deze werelden elkaar? Hoe kunnen beleidsmedewerkers van deze twee domeinen de verbinding met elkaar vinden, elkaar aanvullen en versterken? En hoe zit het met regelgeving? Meer weten? Luister deze podcast.
Annemieke van Brunschot, directeur van het programma Omgevingswet bij VNG, ontdekt een analogie tussen haar favoriete boek 'De Ontdekking van de Hemel' van Harry Mulisch en de Omgevingswet. Wat is de essentie van dit verhaal en de invoering van de wet?
In de vijftiende podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Guido Rijnja, adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Samen hebben zij het over dilemma’s en puzzels binnen de Omgevingswet.
De minister heeft het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet, 1 januari 2022, aangeboden aan het parlement. Als beide kamers akkoord gaan met dit “inwerkingtredings-KB”, krijgen gemeenten duidelijkheid over de definitieve ingangsdatum.
'Goedkeuring zwijgt, weerstand mobiliseert. Hoe voorkom je dat de inhoudelijke discussie en afweging totaal worden overschaduwd door gedoeontwijking? Voor je het weet, gaat het niet meer over visie en kaders en durft de raad niets los te laten en niets te beslissen.'