Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet adviseren we gemeenten om met ingang van 1 januari 2022 de legesverordening te wijzigen zonder rekening te houden met de Omgevingswet. In de eerste helft van 2022 kan dan de aanpassing aan de Omgevingswet plaatsvinden.
Vanaf nu informeren we u maandelijks over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet. We nemen u elke maand mee in de ontwikkeling van het DSO, laten zien wat u de komende periode verder kunt verwachten en bieden handvatten en tools om de keten werkend te krijgen in uw eigen organisatie.
De Verzamel-AMvB’s Omgevingswet 2022, bestaande uit wijzigingen in de 4 AMvB’s van de Omgevingswet toetsen wij graag met de praktijk. De consultatie voor de Verzamel-AMvB’s Omgevingswet 2022 is gestart. Wilt u meedoen aan de consultatie?
De vergunningchecks voor bouwwerken die horen bij het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) worden overgedragen aan gemeenten als onderdeel van de bruidsschat. Zo kunnen gemeenten ze in samenhang met de bruidsschat-checks en het bijbehorende aanvraagformulier beheren.
De Omgevingswet zorgt voor meer mogelijkheden voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Gemeenten stellen regels in hun omgevingsplan, maar kunnen er ook meer ruimte mee bieden. In dit webcollege bespreken we hoe u maatwerk kunt verlenen in het omgevingsplan.
Dronten, Drimmelen, Dinkelland, Rotterdam, Almere, Zoetermeer en Texel hebben een werkplaats georganiseerd, waarin zij hebben geoefend met hun keten in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Bent u benieuwd naar de ervaringen van deze gemeenten? Download dan hier het overzicht met hun bevindingen.
De staalkaarten Buitengebied en Bedrijventerrein zijn beschikbaar. Dit zijn 2 gebiedsgerichte staalkaarten met juridische voorbeeldregels over de gebiedstypen ‘buitengebied’ en ‘bedrijventerrein’. Deze staalkaarten geven inzicht in hoe planologische regels geïntegreerd worden met milieuregels.
In alweer de 24e podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Loes van der Meijs, burgemeester van de gemeente Doesburg. Samen hebben zij het over de rol van de burgemeester in de ondersteuning van de Raad en de verbinding met de samenleving.
Tijdens een werkplaats doorliep de gemeente Rotterdam haar keten in het Digitaal Stelsel Omgevinswet (DSO) met de focus op de planketen. De werkplaats maakte de onderlinge afhankelijkheid van deelketens zichtbaar. In deze blog vertelt werkplaatscoach Sophie Makhlouf hoe Rotterdam dit aangepakt heeft.
De Omgevingswet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV), omdat die ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Zodra de wet in werking treedt, moet de APV technisch zijn aangepast. Hiervoor heeft de VNG de wettelijke grondslagen en formele verwijzingen in de Model-APV geactualiseerd.