Tijdens een Bestuurlijk Overleg (BO) met minister Ollongren en de koepels is besproken of de Omgevingswet verantwoord in werking kan treden op 1 januari 2022. Het is belangrijk om hier samen een zorgvuldig besluit over te nemen. Daarom is besloten om hier een tweede BO in mei aan te wijden.
Gemeente Hillegom behoort landelijk tot de koplopers op het gebied van de implementatie van de Omgevingswet. In 2018 stelde Hillegom als een van de eerste gemeenten de 'Omgevingsvisie Hillegom 2030' op, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet.
In de twintigste podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Robin Reichrath, griffier van de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Samen hebben zij het over de rol van de griffier met betrekking tot de Omgevingswet.
Gemeenten Dronten, Texel en Rotterdam hebben hun werkplaats afgerond. Bent u benieuwd naar de ervaringen van deze gemeenten? Download dan hier het overzicht met bevindingen.
Gemeente Den Haag werkt al sinds 2015 aan de voorbereiding van de Omgevingswet. Met het voormalige bedrijventerrein de Binckhorst als een van de belangrijkste pilotgebieden hoopt de gemeente op 1 januari 2022 klaar te zijn voor de nieuwe wet.
1-1-2022 is voor de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard een extra bijzondere datum. Niet alleen vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar ook omdat de 2 gemeenten vanaf die dag officieel samen verder gaan. De Omgevingswet blijkt een waardevol middel om de aanstaande fusie te versterken.
De website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is live gegaan. Iplo.nl is de nieuwe website voor experts met vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet in de praktijk.
De VNG-modelverordeningen bevatten regels over de fysieke leefomgeving en worden aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Lees hier meer over de aanpak en wanneer u modelverordeningen kunt verwachten.
Elke gemeente is bezig met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vanuit de VNG werken wij nu aan de voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg met de minister op 21 april.
De VNG stelt een werkmodel verordening leges 2022 beschikbaar in verband met de Omgevingswet. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor de leges (verordening). De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022. Er geldt overgangsrecht tot uiterlijk eind 2029.