Gemeenten twijfelen niet aan het nut van de Omgevingswet en werken hard aan de invoering van de wet. Zij maken zich wel zorgen over de kosten van de invoering. De algemene ledenvergadering heeft bijna unaniem ingestemd met een motie die de VNG oproept zorg te dragen voor een budgetneutrale overgang.
De requirements voor de plansoftware en toepasbare regel software voor de Omgevingswet hebben een update ondergaan. Samen met gemeenten en softwareleveranciers heeft de VNG deze software specificaties (requirements) opgesteld. Ze dienen als basis voor het verwervingsproces van Omgevingswet software door...
Als u als raad nu nog moet nadenken over wat u wil met de Omgevingwet is er geen tijd meer voor keuzes en bespiegelingen. Het is te laat om te verkennen, te laten bezinken, inspiratie te zoeken, dingen te bedenken en te prioriteren. De raad moet in dat geval gewoon een to do-lijstje maken.
De VNG heeft een model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie opgesteld. De aanleiding is dat de taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gemeenten moeten daarom een nieuwe gemeentelijke adviescommissie instellen.
Krijg inzicht in het softwareaanbod voor de Omgevingswet! Bezoek in de week van 5 oktober de online leveranciersdemonstraties Omgevingswetsoftware voor plan, VTH en toepasbare regels.
In alweer de tiende podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ wordt het onderwerp structurele effecten besproken. Pascale Georgopoulou gaat hierover in gesprek met Paul Huigens, coördinator financiën en structurele effecten bij de VNG.
De staalkaart verordeningen in het omgevingsplan deel II is beschikbaar. In de staalkaart worden delen van de model-APV omgezet in voorbeeldregels voor het omgevingsplan. Het gaat om regels voor activiteiten bij gemeenten die momenteel het meeste worden aangevraagd.
Om overheden te ondersteunen bij softwareverwerving, contractverlenging, aansluiting, oefenen en implementatie van de Omgevingswet, organiseren de VNG en Aan de slag met de Omgevingswet leveranciersdemonstraties. Tijdens deze online demonstraties tonen leveranciers hun aanbod voor Omgevingswet software.
Eind vorige week is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven in de leefomgeving waar ons land de komende 30 jaar voor staat.
Gemeenten hebben veel keuzevrijheid bij het maken van het omgevingsplan. De online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ helpt om deze keuzes te maken. De online tool is op basis van nieuwe inzichten en feedback van gemeenten uitgebreid en aangevuld.