De nieuwste VNG ledenbrief over de Omgevingswet beschrijft hoe de nieuwe inwerkingtredingsdatum, 1 januari 2022, tot stand is gekomen en wat de gevolgen van die datum zijn voor gemeenten. Lees hem hier.
Gemeenten zijn volop aan de slag met de ontwikkeling van omgevingsplannen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de VNG een gemeentelijke begrippenlijst ontwikkeld. Deze kan gebruikt worden bij het toepassen van begrippen bij het opstellen van een omgevingsplan.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een jaar opgeschoven. Elke gemeente benut deze extra tijd verschillend, maar wat voor fase breekt er nu aan?
Om te kunnen aansluiten op de Landelijke voorziening van het DSO en de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) moeten gemeenten software aanschaffen of aanpassen. Voor het verwerven van deze software kunnen gemeenten nu gebruikmaken van een casco verwervingsdocument.
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet stelt een overzicht beschikbaar van alle activiteiten van rijksregelgeving en de bruidsschat waar toepasbare regels voor worden gemaakt.
Behandeldiensten (bijvoorbeeld omgevingsdiensten) behandelen namens overheden ingediende vergunningaanvragen voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld een kapvergunning). Door een behandeldienst aan een activiteit te koppelen, kunnen overheden hun vergunningaanvragen routeren.
De nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert niets voor het aansluiten van software op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 2020 blijft het jaar om uw vergunningsysteem, regelbeheersysteem en plansysteem aan te sluiten. Lees hier alles over de nodige acties op dit gebied.
Vrijwel elke gemeente is verplicht om een adviescommissie in te stellen voor de omgevingskwaliteit. Lokaal mag worden besloten welke opdracht de adviescommissie krijgt. Is dat strikt het adviseren over rijksmonumenten of mag ook worden meegedacht over goede omgevingskwaliteit?
De zevende podcast uit de serie ‘De raad en de Omgevingswet’ gaat over 1 van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, namelijk het omgevingsplan.
Gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en rijkspartijen kunnen ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet de implementatie ervan toetsen met oefencasussen. Speciaal voor hen gemaakt door het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met de VNG, UvW, IPO en...