Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaan inwoners, bedrijven, professionele organisaties en belanghebbenden aan de slag met initiatieven en het aanvragen van vergunningen en doen van meldingen. De gemeenten vormen in de meeste gevallen, net zoals voorheen, het loket voor alle vragen die daarover zijn bij initiatiefnemers. Om de dienstverlening ook na inwerkingtreding zoveel mogelijk op peil te houden, is het noodzakelijk om de bestaande dienstverleningsprocessen binnen uw organisatie opnieuw onder de loep te nemen en waar nodig te versterken.

De bedoeling is om de vraag van een initiatiefnemer zoveel mogelijk door het bevoegd gezag te laten beantwoorden. Dat betekent dat de lokale serviceketen voldoende sterk en voorbereid moet zijn op de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. Het versterken van de lokale serviceketen betekent onder andere het ontsluiten van informatie via de website tot het afhandelen van vragen van inwoners, initiatiefnemers en belanghebbenden. Maar ook het opleiden van medewerkers, zoals front- en backofficemedewerkers. En het inrichten van bovenlokale en landelijke maatregelen, ook ten aanzien van calamiteiten.

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) heeft een belangrijke rol, omdat zij een belangrijke vraagbaak zijn voor bevoegd gezagen bij de uitvoering. Hoe beter de bevoegd gezagen zijn voorbereid op de invoering van de wet, hoe meer ze de vragen van de initiatiefnemer zelf kunnen beantwoorden aan de voorkant. En hoe overzichtelijker het type vragen zijn die bij het IPLO worden gesteld.

Producten

Op deze pagina vindt u in de rechterbalk verschillende producten onder meerdere categorieën die u kunnen ondersteunen bij uw dienstverlening. Mist u iets, of heeft u feedback op deze producten? Mail dan naar omgevingswet@vng.nl. Deze pagina wordt tevens regelmatig geüpdatet met nieuwe producten. Niks missen? Houdt deze pagina dan in de gaten. 

Bent u benieuwd welke producten er nog meer worden aangeboden die u kunnen helpen met de implementatie van de Omgevingswet? Kijk dan op de pagina Implementatieproducten.