Op basis van de gesprekken in het land, zien we dat er heel veel varianten zijn in hoe de taakverdeling is tussen KCC-medewerkers, frontofficemedewerkers en backofficemedewerkers. Het vervullen van de loketfunctie in de leefomgeving is voor de bevoegd gezagen niet nieuw. Daarom wordt er veelal gekozen om weinig te wijzigen in de huidige structuur. Is iedereen daar voldoende op voorbereid? 

Wat belangrijk is dat initiatiefnemers, hoe groot of hoe klein een initiatief ook is, goed worden geholpen. Er is in veel regio’s geoefend met concepten van omgevingstafels. Dat zijn echter de complexere initiatieven. De minder complexe vragen blijven natuurlijk ook binnenkomen. Misschien zien we deze vragen wel meer dan de complexe vragen; de Omgevingswet is veelomvattend en er is daarnaast ook een nieuw Omgevingsloket. Met de gespreksstarter kunnen overheden doorspreken wie welke vragen beantwoordt en op basis daarvan bepalen welke basiskennis nodig is.

Downloads

Wie beantwoordt welke vraag - Oplegger (pdf, 315 kb) 
Wie beantwoordt welke vraag - Gespreksstarter (docx, 38 kB)
Wie beantwoordt welke vraag - Praktijkvoorbeelden (pptx, 527 kB)