Op deze pagina hebben we handige informatie over de Omgevingswet gebundeld. 

Er bestaan twee verschillende begrippenlijsten over de Omgevingswet die u verder kunnen helpen bij het begrijpen van de meest gebruikte begrippen: