De VNG heeft een programma opgezet om de werking en de kosten van de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen te monitoren. Deze gegevens zijn van belang voor de (bestuurlijk afgesproken) evaluatie en sturing op landelijk niveau. En op lokaal niveau geeft monitoring u: 

  • inzicht in uw beleidskeuzes en de gevolgen op bijvoorbeeld handhavingsdossiers
  • inzicht in de capaciteit die u heeft begroot voor eigen personeel en inhuur
  • inzicht in hoe u participatie aanpakt, organiseert en faciliteert

Op deze pagina vindt u alle informatie over ons monitoringsprogramma, maar ook andere initiatieven vanuit bijvoorbeeld het ministerie van BZK. 

VNG-monitor: waarom, privacy en aanmelden

Monitoring is een belangrijk onderdeel voor de VNG. Maar wat is voor gemeenten de toegevoegde waarde van meedoen aan de monitoring? U vindt hier ook informatie over hoe we omgaan met uw gegevens en het aanmeldformulier voor de monitor.

Onderwerpen in de VNG-monitor

4 personen zitten aan een rechthoekige tafel. twee mensen lachen zichtbaar, van de andere twee mensen zien we alleen hun rug of zijlichaam. Er staat een laptop op tafel en er liggen papieren. Ook staan er galzen water op tafel.

Binnen de overkoepelende monitor bestaat de mogelijkheid om ook aanvullende vragen in te vullen, zoals over de Wkb en participatie. Op de volgende pagina's vindt u alle relevante informatie over deze verschillende onderwerpen, wat er op dat onderwerp wordt uitgevraagd en wie u binnen uw organisatie nodig heeft om de vragen volledig te kunnen invullen.
 

Interbestuurlijke monitor werking Omgevingswet en Wkb

Ook in interbestuurlijk verband is monitoring van de werking en de effecten van de Omgevingswet en Wkb belangrijk. Daarvoor is een evaluatiecommissie opgesteld en wordt overkoepelende monitoring ingericht door de stelselverantwoordelijke (het ministerie van BZK).    

Lees meer over de evaluatiecommissie en de interbestuurlijke monitor