Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, met participatie als een kernpunt van de nieuwe wetgeving. Een essentieel aspect van deze verandering zijn de nieuwe vereisten voor participatie bij omgevingsvergunningsaanvragen. Aanvragers moeten vanaf 2024 aangeven of en hoe de samenleving betrokken is geweest bij de voorbereiding van hun aanvraag. Binnen de Omgevingswet is participatie bewust vormvrij, waardoor ruimte ontstaat voor flexibiliteit en maatwerk. 

Om u te ondersteunen bij de voorbereiding op participatie binnen de Omgevingswet in uw gemeente, hebben wij praktische hulpmiddelen samengesteld. Op deze pagina vindt u waardevolle inzichten en ondersteuning.

Vraag en antwoord

Nieuws

Meest recente discussies op het VNG-forum

Het forum Participatie gaat niet alleen over participatie onder de Omgevingswet, maar bijvoorbeeld ook over de Wet versterking participatie op decentraal niveau. Op het forum kunt u uw vragen stellen, informatie vinden over het leernetwerk participatie en producten up- of downloaden. 

Participatie

889 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 11 juli 2024 om 10:48
Nieuws

Publicaties & brieven