Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2021

Participatie is in de Omgevingswet vormvrij. Bij het opstellen van participatiebeleid en het inregelen van participatie voor initiatieven heeft een gemeente dus veel beleidsvrijheid. Toch stelt de Omgevingswet een aantal eisen. De VNG heeft zogenaamde 'spiekbriefjes' opgesteld voor participatie.

Op basis van het spiekbriefje zijn voor een aantal belangrijke keuzes de mogelijke gevolgen en effecten uitgewerkt. Ze geven geen compleet overzicht van alle eisen en keuzemogelijkheden, maar maken de meest relevante onderwerpen inzichtelijk.

Zie ook