De Omgevingswet geeft de raad meer mogelijkheden om een kaderstellende rol in te vullen. Maar alleen als de raad zich daar bewust van is én de handvatten weet beet te pakken. Onderstaand vindt u meer informatie over wat de Omgevingswet betekent voor de rol van de raad.

Pascale Georgopoulou over de omgevingswet

Maandelijks schrijft Pascale Georgopoulou een blog over de Omgevingswet voor de VNG Raadsledennieuwsbrief. Zij werkte als raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen en is nu als adviseur verbonden aan het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG.

Publicaties & Brieven