Organisatie

VNG

Jaar van uitgifte

2022

Op welke manier veranderen de verantwoordelijkheden van raad en college van B&W door de invoering van de Omgevingswet? Wat zou de raad vooral wel moeten doen, en wat niet? Het college van B&W krijgt meer bevoegdheden bij de uitvoering van het beleid en de gemeenteraad is nadrukkelijker belast met het kader en het monitoren van de resultaten. Maar in essentie blijft de rolverdeling na de inwerkingtreding van de Omgevingswet onveranderd. 

Deze raadgever is bedoeld om raadsleden meer duidelijkheid te geven over de rolverdeling tussen de raad en het college van B&W binnen het instrumentarium van de Omgevingswet.