Organisatie

VNG

Jaar van uitgifte

2022

De omgevingsvisie wordt in het kader van de Omgevingswet het belangrijkste instrument om keuzes vast te leggen over de fysieke leefomgeving. De raad kan verschillende keuzes maken over de omgevingsvisie. Wil de raad een abstracte of meer uitgewerkte visie? Een omgevingsvisie kan algemeen zijn of juist ook locatie specifiek. Deze raadgever geeft handvatten hoe de gemeenteraad kan sturen op en mét de omgevingsvisie.